Poniedziałek 19 Sierpnia 2019r. - 231 dz. roku,  Imieniny: Emilii, Julinana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 25.07.09 - 17:06     Czytano: [2601]

Dział: Interwencje

List stoczniowców ze Szczecina
List wysłany przez Szczecińskie Stowarzyszenie Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego w Polsce m.in. do QINVEST LLC w Katarze oraz do wiadomości władz Kataru i Polski


Reprezentujemy około 1600 udziałowców spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. (wykaz dostępny na życzenie). Dowiedzieliśmy się z mediów, że Państwa instytucja jest zaangażowana jako bank finansujący/doradca/gwarant/inny uczestnik transakcji sprzedaży spółki Stocznia Szczecińska Nowa S.A. w Szczecinie między Bud-Bank Leasing Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, jako Sprzedawca, a Stichting Particulier Fonds Greenrights (Antyle Holenderskie) jako Nabywca.

W imię prawdy i sprawiedliwości czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o istnieniu wad prawnych składników ww. nieruchomości. Z publicznych oświadczeń Państwa przedstawicieli wnioskujemy, że zarówno bezpośredni sprzedawca - Bud-Bank Leasing Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, jak również zleceniodawca transakcji - Ministerstwo Skarbu RP nie wywiązali się ze swojego prawnego obowiązku poinformowania Państwa o tym fakcie, pomimo że oba podmioty zostały o tym przez nas poinformowane. "Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny" (polski kodeks cywilny, art. 560 § l).

Informujemy Państwa, że Stocznia Szczecińska Nowa S.A. powstała z majątku spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. przejętego w sposób bezprawny/przestępczy, które to działanie było na jawną szkodę tysięcy wspólników i wierzycieli. Toczą się w tej sprawie liczne postępowania sądowe przed sądami polskimi. [Stocznia Szczecińska Holding, pomimo dobrej sytuacji ekonomicznej, została rzekomo w 2002 roku doprowadzona do stanu upadłości, przy jednoczesnym uniemożliwieniu złożenia wniosku o postępowanie układowe, za co odpowiedzialność ponosi ówczesny postkomunistyczny rząd i mianowane przez niego zarządy, działające na szkodę spółki].

Istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że Stocznia Szczecińska Nowa S.A. stała się w latach 2003-2009 działającą na wielką skalę pralnią brudnych pieniędzy, jako że budowane wówczas statki były sprzedawane po cenie zaniżonej o 30-50% w stosunku do ówcześnie obowiązujących cen na rynkach światowych, podczas gdy kwotę pomocy rządowej udzielonej stoczni w tamtym okresie szacuje się na ponad miliard euro. Znakomita część tej pomocy mogła trafić do kieszeni osób prywatnych.

Z przykrością stwierdzamy, że kolejne ekipy rządzące, niezależnie od orientacji politycznej, w tym także obecny rząd, również uczestniczyły w tych bezprawnych działaniach. Nie reagowały one na powiadomienia o popełnionych czynach bezprawnych, a aktualnie próbują zatrzeć ślady poprzez sprzedaż stoczni, dezinformując podmioty i instytucje zagraniczne. QInvest i Qatar Islamie Bank padły ofiarą takich dezinformacji.

W razie potrzeby jesteśmy w stanie przedstawić na żądanie szczegółową dokumentację, potwierdzającą powyższe zarzuty, jak również udzielić dodatkowych wyjaśnień.
Udział w handlu mieniem pochodzącym z kradzieży stanowi złamanie prawa międzynarodowego (obowiązek due diligence), jak też prawa polskiego (kodeks cywilny, art. 58):

,,§ l. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana".

Uważamy również, że jakikolwiek udział banku islamskiego w takiej transakcji jest niezgodny z szariatem. Czy okradanie społeczeństwa oraz polskiego przemysłu okrętowego (w tym współpracowników), czyli łącznie ponad 100 000 pracowników, którzy zostaną pozbawieni środków do życia, jest zgodne z prawem islamu?
W swoim dziele "Zasady Moralności Islamu", wydanym w 1994 roku w Polsce w darze dla Ministerstwa Spraw Islamskich, Departament Spraw Islamskich Kataru, Muhammad Al-ghazali przytacza następujący hadis proroka Muhammada Rasula Allaha:
"Muzułmanin ma zakaz sprzedaży rzeczy, gdy wie, że posiada ona wady i nie poinformuje o nich" (s. 19).

Niech żyją ludzie, którzy nie zgrzeszyli przeciwko wam. Nie dajcie się zwieść pokusie łatwego zysku. To, czego potrzebuje świat, to etyczny ekumenizm wśród tych, którzy wierzą w Boga jedynego.

Z wyrazami szacunku
Lech Wydrzyński, Prezes,
Zbigniew Różycki, Wiceprezes

Wersja do druku

weterani - 22.10.09 21:21
Szanowni i drodzy ppStoczniowcy!Minelo 5 miesiecy,stocznie sa likwidowane,majatek Narodowy sprzedawany ,ludzie z pracy wyrzucani na bruk albo do zamiennej pracy=strzyzenia psow.Hanba dla Polski i posmiewisko czynione przez obecna TARGOWICE -lzeelity. Nie traccie Ducha-jesteśmy z Wami. Alleluja i do przodu!.

Lubomir - 25.07.09 21:29
Przykre, ale faktycznie prędzej można porozumieć się z wierzącym muzułmanienem, niż z psubratem czy psimsynem, odgrywającym po krzyżacku arcybigota a równocześnie rujnującym Polskę i Polaków.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

19 Sierpnia 1506 roku
Zmarł Aleksander Jagiellończyk, syn Kazimierza Jagiellończyka, król Polski (ur. 1461)


19 Sierpnia 1901 roku
Odsłonięto i poświęcono metalowy Krzyż na Giewoncie, z inicjatywy ks. Kazimierza Kaszelewskiego. Krzyż ma 17,5 m waży 1819 kg. Pielgrzymka religijna w tym dniu


Zobacz więcej