Sobota 6 Marca 2021r. - 65 dz. roku,  Imieniny: Jordana, Marcina, Róży

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 20.01.10 - 22:37     Czytano: [2296]

Dział: Nasze zdrowie

UE odpowiada
Kto naprawdę nie chce GMO, ten go nie ma

Dosłownie przed chwilą otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie (podpisane również przez innych europosłów PiS w sprawie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej.

Na razie, gwoli informacji zamieszczam pytanie i odpowiedź Komisji Europejskiej. Szerszą odpowiedź zamieszczę później, ale póki co dwie refleksje. Pierwsza - kto w Unii Europejskiej nie chce GMO, ten go nie ma i Komisja Europejska nie jest w stanie go zmusić. Fałszywe są więc tłumaczenia rządu polskiego, że musimy wpuścić GMO, bo Unia nas do tego zmusza. I druga refleksja - Unia nic nie wie o uprawach GMO w Polsce. W świetle unijnej statystyki jesteśmy krajem wolnym od GMO. To nie jest zgodne z inną wiedzą i zdaje się, że polski rząd wpuszcza GMO po cichu, nie informując o tym Komisji.
Wkrótce wrócę do tego tematu.

ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09
złożone przez: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR) do Komisji

Przedmiot: Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcja Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw

Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec.

W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach:

1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich?

2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO?

3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach?E-5664/09PL
Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa
w imieniu Komisji (20.1.2010)

1. W 2008 r. powierzchnia upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO) wynosiła 98 000 ha, z czego 8 400 ha w Republice Czeskiej, 3 400 ha w Niemczech, 79 300 ha w Hiszpanii, 4 900 ha w Portugalii, 7 100 ha w Rumunii oraz 1 900 ha w Słowenii.

2. Sześć państw członkowskich (Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry i Luksemburg) przyjęły środki ochronne, zakazujące uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Austria zakazała również uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy T25.

3. Na podstawie odpowiednich naukowych opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który ocenił dane udostępnione przez odpowiednie państwa członkowskie, Komisja przedłożyła w ramach procedury komitetowej wnioski dotyczące projektów decyzji w sprawie uchylenia zakazów Austrii, Francji, Grecji i Węgier dotyczących kukurydzy MON810 oraz zakazu Austrii dotyczącego kukurydzy T25.

W dniu 2 marca 2009 r. Rada odrzuciła po raz kolejny( ) kwalifikowaną większością głosów wnioski dotyczące Austrii i Węgier. Zgodnie z procedurą komitetową Komisja musi ponownie zbadać swoje wnioski. Ma ona trzy możliwości dalszego postępowania: może przedstawić Radzie zmieniony wniosek, przedstawić wnioski ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu( ).

Dnia 16 lutego 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w ramach rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie zdołał osiągnąć kwalifikowanej większości głosów za wnioskiem Komisji lub przeciwko wnioskowi Komisji w sprawie uchylenia zakazów Francji i Grecji. Zgodnie z procedurą legislacyjną( ), następnym krokiem byłoby przedłożenie wniosków Radzie.

W marcu i kwietniu 2009 r. Komisja została poinformowana o środkach ochronnych wprowadzonych w Luksemburgu i w Niemczech w związku z uprawą kukurydzy MON810. Komisja przedłożyła EFSA odpowiednie dane do oceny wniosku o ponowne zezwolenie na uprawę tej kukurydzy na mocy rozporządzenia (WE) 1829/2003( ).

............................................................

[1] Wcześniej Rada odrzuciła wniosek Komisji dotyczący środków w Austrii w czerwcu 2005 r. oraz grudniu 2006 r., oraz wniosek Komisji dotyczący środków na Węgrzech w lutym 2007 r.
[2] Art. 5 ust. 6 akapit 2 decyzji Rady 1999/468/WE, Dz.U. L 184 z 17.7.1999.
[3] Artykuł 5 ust. 4 decyzji Komisji 1999/468/WE.
[4] Procedura na mocy art. 8 ust 4/art. 20 ust 4 w związku z art. 11/art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności, Dz.U. L 268 z 18.10.2003.

Janusz Wojciechowski - BLOG

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

06 Marca 1707 roku
Unia realna Anglii i Szkocji - powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii


06 Marca 1454 roku
Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej inkorporacyjny. Prusy i Pomorze Gdańskie wcielono do Polski


Zobacz więcej