Czwartek 4 Marca 2021r. - 63 dz. roku,  Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 24.03.16 - 21:15     Czytano: [1158]

JÓZEF PIŁSUDSKI

O UKRAINIE, ROSJI I KOMUNIZMIEMinęło 80 lat od śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stąd też chciałbym przedstawić P.T. Czytelnikom kilka jego myśli, wypowiedzi. Są one i dzisiaj aktualne.
Józef Piłsudski miał bardzo realne, dalekosiężne myślenie. Żył realnością, zdrowo i poważnie oceniał przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Był dobrym strategiem, genialnym przywódcą, który co prawda w nieco wojskowym drylu, jednak potrafił wiele uczynić dobrego.

Nienawidził bolszewizmu i bolszewików, a do Rosji podchodził z wielką ostrożnością, upatrując w niej słusznie największego wroga Polski i Polaków. Jego przewidywania ziściły się zarówno w 1920 r., jak i 17 września 1939 r. Widział różnice między socjalizmem, a komunizmem. Brzydził się służalstwem wobec Rosji. Wiedział kim tak naprawdę są komuniści i czego można się po nich spodziewać. Nie znosił i potępiał służalczość i spolegliwość niektórych naszych polityków wobec Rosji i komunizmu. Stąd też przez dziesiątki lat po II wojnie światowej był przez nich opluwany, a jego imię było zakazane. Naród Polski nie zapomniał jednak o nim, czego dowodem jest żywa pamięć po 80 latach od jego śmierci. Gdyby żył po II wojnie światowej z pewnością komuniści urządziliby mu pokazowy proces (a raczej jego farsę) i skazali niechybnie na śmierć za to, że miał odwagę krytykować chory, totalitarny system komunistyczny.

Poniżej przedstawiam mały wybór wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego o Ukrainie oraz komunizmie i Rosji. Warto je spokojnie przeanalizować. Dojdziemy do wniosku, że Józef Piłsudski miał zupełną rację. Nierzadko wyrażał swoje poglądy i opinie w sposób bardzo stanowczy, bezkompromisowy, a nawet nieco wulgarny. Takie jednak były czasy, w których przyszło mu żyć, pracować, działać dla dobra ukochanej Polski. Bo Polskę ukochał całym swoim sercem, umysłem, wolą i chciał jej dobra. Dla wielu i dzisiaj nie jest na rękę to, co mówił J. Piłsudski. Chcieliby zapomnieć o nim i wykreślić go z historii.

Oddajmy zatem głos samemu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

J. Piłsudski o Ukrainie
„Wierzę, że naród ukraiński wytęży wszystkie siły, by z pomocą Rzeczypospolitej Polskiej wywalczyć wolność własną i zapewnić żyznym ziemiom swej ojczyzny szczęście i dobrobyt, któremi cieszyć się będzie po powrocie do pracy i pokoju” (Józef Piłsudski, fragment odezwy Naczelnego Wodza do mieszkańców Ukrainy z 26.04.1920 r.).
„Idąc w głąb Ukrainy, ale tylko do granic 1772 roku, przez to samo nie uznajemy rozbiorów i głosząc samoistność na tych ziemiach, jakby poprawiamy błędy naszych przodków. Chcemy dać [Ukrainie] możliwość samookreślenia i rządzenia się przez własny naród.
Postawiłem na kartę, żeby coś zrobić na przyszłość dla Polski, choć takim sposobem osłabić możliwości przyszłej, potężnej Rosji, i jeśli się uda, dopomóc [w] stworzeniu Ukrainy, która będzie zaporą między nami i Rosją, i na długie, długie lata nie będzie nam groźna. Ale w tym sęk, czy ta Ukraina powstanie, czy ma dostatecznie sił i ludzi, żeby się stworzyć i zorganizować, bo przecież wiecznie tu siedzieć nie możemy. Granic 1772 roku tworzyć nie mogę, jak kiedyś chciałem, Polska nic chce tych kresów, Polska nie chce ponosić ofiar, wszystkie partie wyraźnie się wypowiedziały – nie chcemy ponosić kosztów, ani nic dać, a bez wysiłków, ofiar, nic stworzyć nie można!, Zatem innego wyjścia nie ma, jak spróbować stworzyć samoistną Ukrainę”.

J. Piłsudski o deptaniu godności
„Bezsilna wściekłość dusiła mnie nieraz, że w niczym zaszkodzić wrogom nie mogę, że muszę w milczeniu znosić deptanie mej godności i słuchać kłamliwych i pogardliwych słów o Polsce, Polakach i naszej historii”.

J. Piłsudski o bolszewizmie i komunizmie
„Bolszewizm jest czysto rosyjską chorobą. Nie zapuszcza on głęboko korzeni w krajach, które nie są rdzennie rosyjskie. Podstawową zasadą rosyjskiego bolszewizmu jest zemsta klasowa. Zwykłym ideałem socjalisty jest powszechna równość pewnych praw; nie jest to tym, czego chce bolszewik rosyjski. Pragnie on obalenia dawnego porządku rzeczy. Jego myślą przewodnią jest panowanie proletariatu i ucisk tych, pod których uciskiem poprzednio pozostawał i których miejsce sam zajął. Jest to dziedzictwo dawnego rosyjskiego ustroju socjalnego, w którym poddani traktowani byli jak śmiecie, przez swych panów. Bolszewizm ma może przyszłość przed sobą w Rosji środkowej, gdzie ustrój ten panował, ale nie w prowincjach Bałtyckich”
„Widząc spustoszenia dokonywane przez ustrój komunistyczny, nie rozumiem, jak mogą istnieć w Europie socjaliści, odnoszący się do niego przychylnie”.
„Jest to (bolszewizm) dziedzictwo dawnego rosyjskiego ustroju socjalnego, w którym poddani traktowani byli jak śmiecie swych panów”.
„Jedno całe pokolenie zanika, jako ofiara socjalistycznych doświadczeń Lenina i Trockiego. Jeżeli Rosja chce w dalszym ciągu przeprowadzać te zgubne doświadczenia, to jej rzecz. Polska natomiast nie zgodzi się nigdy, ażeby pójść dobrowolnie na śmierć, starając się również skosztować komunizmu”.

J. Piłsudski o Rosjanach wobec Polski i Polaków
„Dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, to prawie każdego jest przeżarta bakcylem nienawiści i niepokoju w stosunku do każdego wolnego Polaka i do idei wolnej Polski. Oni są łatwi i zdolni do uczucia wielkiej nawet przyjaźni i będą was kochać szczerze i serdecznie, jak rodzonego brata, do chwili, nim nie poczują, że w sercu swoim jesteście wolnym człowiekiem i boicie się ich miłości, w której dominującym pierwiastkiem jest żądza opieki nad wami, inaczej mówiąc – władzy”.

J. Piłsudski o Syberii
„W Syberii, gdzie, wobec braku kultury, czynniki społeczne występują bez obsłonek w całej swej nagości przyjrzałem się bliżej maszynerii caratu oraz jego wpływowi na życie ludzkie w samej Rosji i znienawidziłem ten potwór azjatycki, pokryty pokostem europejskim, jeszcze bardziej”.

J. Piłsudski o Rosji
„Rosja obiecuje, gdy jest do tego zmuszona, i nie dotrzymuje swych obietnic z chwilą, gdy ma po temu siłę”.
„Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru politycznego. Mieliśmy imperializm carski; widzimy dzisiaj imperializm czerwony – sowiecki”.
„Długa i ciężka niewola tatarska, która trwała kilka wieków, niezatarte zostawiła ślady w historii Rosji i wyryła swe piętno na charakterze ludności. Wszczepiła ona ten duch niewolniczy, tę pokorę wobec władzy, to zgadzanie się z losem, jakie charakteryzuje lud rosyjski”.
„Zawczasu określić możemy, czym będzie Rosja po usunięciu samowładnego rządu. Wyżej łba uszy nie rosną – mówi przysłowie rosyjskie i stosownie do tego demokratyczność przyszłej konstytucji nie przerośnie samego społeczeństwa”.
„Pomimo, iż duch liberalny rosyjski i reformy Aleksandra starały się zjednoczyć Rosję z Zachodem, to jednak pozostało stare przekonanie, wspólne nam i Europie, że świat kultury zachodniej kończy się na wschodnich granicach Polski, że dalej idzie Azja”.
„Niech mi chłopcy z Organizacji Bojowej uczą się z niej strzelać do dwugłowego rosyjskiego orła”.

J. Piłsudski o agenturze i zaborcach
„Mieliśmy, naturalnie, agenturę obcą jednego z państw zaborczych, a wobec tego, że praca nasza, gdyśmy szli przelewać krew za Polskę, nie mogła nie przeczyć w różnym stopniu interesom państw zaborczych, które chciały, aby przelewano krew tylko za nie, a nie za co innego, agentura musiała stanąć w sprzeczności z naszymi dążeniami, musiała w interesach zaborcy nam szkodzić, aby nas w dążeniu do wielkości zatrzymać, aby nas usunąć od wielkości, aby krew przelana za Polskę nie była za wielką dla interesów zaborców. Stąd płynie to ciągłe szukanie ze strony zaborcy, ze strony jego agentur sposobu odebrania nam w miarę możliwości tych cech, które by nas charakteryzowały jako przelewających krew jedynie za Polskę, a nie za co innego Józef Piłsudski”.
„Niegdyś spotykaliśmy w Polsce ludzi, twierdzących, że służba dla Rosji jest równoznaczna ze służbą Ojczyźnie”.

J. Piłsudski o polityce zagranicznej Polski
„W polityce zagranicznej nasze pole działania jest na wschodzie – tam możemy być silni. Bezsensownym jest wdawanie się Polski zbyt skwapliwe w stosunki zagraniczne zachodnie dlatego, ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko włażenie zachodowi w dupę... i bycie w tej dupie obsrywanym”.

Jakże mądre, realne i dalekosiężne były wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. I to i o Ukrainie (obecna wojna), Rosji, komunizmie i agenturze. Również i dzisiaj nic nie straciły na swojej aktualności, a przecież powiedział je Marszałek prawie sto lat temu.
Gorąco zachęcam Polonię do czytania Pamiętników Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamiętajmy o naszej, często bolesnej historii Polski i nas Polaków. Umiejmy i chciejmy ją przekazywać godnie młodemu pokoleniu. Bo tylko historia jest interesująca.

PAWEŁ GLUGLA
Polska

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

04 Marca 2004 roku
Zmarł Jeremi Przybora, polski satyryk i reżyser, współtwórca "Kabaretu Starszych Panów" (ur. 1915)


04 Marca 1946 roku
Papież Pius XII mianował księdza Stefana Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej


Zobacz więcej