Sobota 17 Listopada 2018r. - 321 dz. roku,  Imieniny: Grzegorza, Salomei

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 19.11.17 - 22:29     Czytano: [279]

Dział: Oko Cyklopa

PROCHY I RURY…(13)OKO CYKLOPA

Sławomir M. KozakAniutkowi poświęcam…


Problem końcowy - metagrupa a rząd Stanów Zjednoczonych

Wydaje się oczywiste, że ta metagrupa z jej wpływami i koneksjami na co najmniej trzech kontynentach była na tyle potężna, aby spowodować zmiany - poprzez rosyjski 11 września - w rosyjskiej historii. Rodzi się pytanie, czy ta grupa mogła również wywołać podobne zmiany w amerykańskiej historii.

Jak już wiemy, rosyjskie źródła utrzymują, że rząd Stanów Zjednoczonych miał dostęp do tej metagrupy w przypadku szczególnie delikatnych przedsięwzięć, takich jak likwidacja Abu al Walid al-Hamadiego.

Twierdzą też, że ta metagrupa była zaangażowana w szereg sponsorowanych przez Stany Zjednoczone zmian reżymów w Europie Wschodniej, od obalenia Ceaucescu w Rumunii począwszy, a na niedawnej detronizacji Szewardnadze w Gruzji skończywszy. Wall Street Journal łączy to ostatnie wydarzenie z „całą gamą pozarządowych organizacji... wspieranych przez amerykańskie i inne zachodnie fundacje".115 Jedną z nich był Instytut im. Alberta Einsteina założony wspólnie przez NED i sieć fundacji Sorosa, który pomógł w utworzeniu dysydenckiego młodzieżowego ruchu Kmara w Gruzji. Z Instytutem im. Alberta Einsteina jest podobno związany Audrius Butkiavicius, rezydujący obecnie w Gruzji członek metagrupy.116

Powinniśmy tu dodać jeszcze tak zwaną rewolucję tulipanów z marca 2005 roku, która zmusiła do ustąpienia wieloletniego przywódcę Kirgistanu Askara Akajewa. (To właśnie po tym wydarzeniu Far West otworzyła swoje biuro w Kirgistanie).117 Nagorny utrzymuje, że zamach został zorganizowany przez brytyjskie służby specjalne i Czeczenów z Istambułu przy „technicznej pomocy" Amerykanów.118 Od tego momentu szmugiel heroiny przez Kirgistan uległ podobno potrojeniu.119

Wracając do wcześniej postawionego pytania, wdaje się również możliwe, że rząd Stanów Zjednoczonych mógł rozważać możliwość użycia organizacji Hizb ut-Tahrir i metagrupy do politycznych zmian w samej Rosji, nawet gdy w tym samym czasie zwalczano islamistów z Al-Qaidy. To nie pierwszy raz, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych wykorzystywał pełnomocników w handlu narkotykami, jednocześnie wyjaśnia w znacznej mierze rolę Stanów Zjednoczonych w przywracaniu w roku 2001 w Afganistanie wpływów głównych handlarzy narkotyków. Podejrzane typy, takie jak Nuchajew, Chodorkowski i Chashoggi, już wcześniej wykazali zainteresowanie takimi inicjatywami, a zachodni biznesmeni wyrazili chęć współpracy z tymi sojusznikami metagrupy.

Wygodnie jest traktować wszystkie środki służb specjalnych Stanów Zjednoczonych jako figury na szachownicy poruszane zgodnie z zachciankami ich kontrolerów. Nie jest to jednak trafna metafora w odniesieniu do metagrupy, która ma najwyraźniej odpowiednie zasoby do negocjowania i wywierania wpływu na rządy, z którymi współpracuje.

Od momentu pojawienia się pierwszych pogłosek o roli tej metagrupy w rosyjskim 11 września zastanawiam się, czy mogła ona również odegrać podobną rolę w amerykańskim 11 września. Muszę zaznaczyć, że w tej chwili nie posiadam przekonywających danych, które dowodziłyby takiej jej roli. Jest jednak faktem, że dwaj dobrze poinformowani i wiarygodni świadkowie, Sibel Edmonds i Indira Singh, niezależnie podkreślały wagę międzynarodowego handlu narkotykami w kontekście wydarzeń z 11 września 2001 roku.

Administracja Busha zrewanżowała się za to Sibel Edmonds, wyrzucając ją z pracy w imię interesu państwa. W odpowiedzi Edmonds zaczęła otwarcie mówić o obawach dotyczących tej części świata, w której metagrupa ugruntowała swoje wpływy.

SE [Sibel Edmonds]: To interesujące. W jednym z wywiadów ze mną mówią „kraje tureckie", ale mi wydaje się, że chodziło im nie tylko o Turcję, ale i Azerbejdżan oraz wszystkie „stany", w tym Tadżykistan i Kirgistan, a także [nie tureckie kraje, takie jak] Afganistan i Pakistan. Te wszystkie kraje odgrywają dużą rolę w tym, o czym mówię.

CF [Chris Oeliso]: Czy ma pani na myśli szmugiel narkotyków?

SE: Między innymi. Tak, to główna część. To zadziwiające, że w tej całej „wojnie z terroryzmem" nikt nigdy nie wspomina o tych sprawach.120


Indira Singh, która straciła swoje wysokie stanowisko u J.P. Morgana po opowiedzeniu FBI o Ptechu i 11 września, zabrzmiała jeszcze bardziej dramatycznie w swoim publicznym oświadczeniu wygłoszonym w Kanadzie:

- Robiłam wiele rzeczy w czasie moich badań, ale kiedy wdepnęłam w narkotyki, powiedziano mi, że jeśli wspomnę coś o pieniądzach z narkotyków w powiązaniu z wydarzeniami z 11 września, to będzie to mój koniec.121


Fałszywe dylematy teorii o wydarzeniach z 11 września

Jak już wcześniej powiedziałem, ograniczanie świadomości roli handlu narkotykami w naszym społeczeństwie daje handlarzom de facto możliwość wywierania politycznego wpływu bez żadnej krytyki lub sprzęci Przykładem tego jest dyskusja na wydarzeniami z 11 września w samej Ameryce, gdzie na liście podejrzanych ta metagrupa z reguły się nie pojawia.

W artykule tym starałem się zasugerować, że ta metagrupa miała w rzeczywistości, zarówno motyw - przywrócenie afgańskich żniw opiumowych oraz zdestabilizowanie terenów położonych wzdłuż szlaków handlowych Środkowej Azji - jak i możliwości wykorzystania kontaktów al-Zawahiriego w Al-Qaidzie oraz CIA w Waszyngtonie. Co więcej, jest to najlepszy kandydat do wyjaśnienia najtrudniejszych anomalii (a może raczej paradoksów) otaczających wydarzenia z 11 września. Chodzi o to, że wiele z nich prowadzi w kierunku Arabii Saudyjskiej, a inne w zupełnie przeciwnym - do Izraela.122

A oto warta przytoczenia uwaga dobrze poinformowanej osoby z Waszyngtonu na temat poprzednika metagrupy, BCCI: „Kto inny mógłby połączyć razem coś związanego z Arabią Saudyjską, Chinami, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi?”123 Obecnie metagrupa wystawia sobie to samo świadectwo, ponieważ jednoczy zwolenników muzułmańskiego salafizmu (Saidow) z co najmniej jednym obywatelem Izraela (Kosman).

Zaangażowanie metagrupy w „rosyjski 11 września” nie dowodzi jej zaangażowania w amerykański, jednak świadomość jej obecności w postaci nieokreślonej Siły X działającej na całym świecie czyni poprzednie ustalenia w sprawie wydarzeń z 11 września dziwnie ograniczonymi. Problemy odpowiedzialności były wielokrotnie bezmyślnie ograniczane do fałszywych dylematów wykluczających możliwość zaangażowania tej lub innej Siły X.

Wczesnym tego przykładem jest naiwne pytanie Michaela Moorea skierowane do prezydenta Busha w: Dude, Wheres My Country? (Kolego, gdzie jest mój kraj?): „Kto zaatakował Stany Zjednoczone 11 września - dializowany facet z jaskini w Afganistanie, czy też twoi przyjaciele, Arabia Saudyjska?”124 Znacznie szerzej zakrojonym dylematem jest ten, który wyartykułował David Ray Griffin w swojej dociekliwej krytyce raportu komisji w sprawie wydarzeń z 11 września:

Istnieją dwie podstawowe teorie na temat wydarzeń z 11 września. Każda z nich jest „teorią spiskową”. Jedna z nich to oficjalna teoria spisku, zgodnie z którą zamachy z 11 września zostały zaplanowane i zrealizowane wyłącznie przez terrorystów z Al-Qaidy kierowanej przez Osamę bin Ladena... Przeciwną do niej jest teoria alternatywnego spisku, która głosi, że zamachy z 11 września mogły się udać tylko dlatego, że byty zaaranżowane przez administrację Busha i jej agencje.125

Griffin nie wyklucza oczywiście możliwości trzeciej teorii, która głosi, że za atakami stała Siła X, jednak jego niezdolność do uznania takiej możliwości jest przykładem niemal uniwersalnego kulturowego zaprzeczania, o którym już wcześniej wspomniałem. W Ameryce jest niewielu ludzi zdolnych zrozumieć, że ta siła w kontakcie z rządem Stanów Zjednoczonych niekoniecznie musi być tylko jego narzędziem, ale również tym, co wywiera nań wpływ.

Osobiście doradzam, aby badacze wydarzeń z 11 września skupili się na powiązaniach firmy metagrupy Far West Ltd, zwłaszcza na tych, które prowadzą do Chashoggiego, Bierezowskiego, Dicka Cheneya, Joeego Allbaugh, Neila Busha oraz firm Dilligence i Halliburton.


PRZYPISY

115. Wall Street Journal, 24 listopada 2003.

116. „W czerwcu 1992 roku niezależny litewski minister obrony Au-drius Butkiavicius był gospodarzem sympozjum poświęconego podziękowaniu Instytutowi im. Alberta Einsteina za jego kluczową rolę w procesie odzyskiwania niepodległości przez państwa bałtyckie". Thierry Meyssan, „The Albert Einstein Institution: non-violence according to the CIA” („Instytut imienia Alberta Einsteina - niestosowanie przemocy według CIA”), http://www.voltairenet.org/article30032.html). Proszę porównać z: Paul Labarique, „Les dessous du coup dÉtat en Géorgie" , Voltaire, 7 stycznia 2004.

117. Saidow sam stwierdził, że był w Andiżanie w czasie kolejnych zamieszek w uzbeckiej Dolinie Fergana, która okala trasę narkotykową wiodącą przez kirgiskie miasto Osz. „W dniach 11-18 maja byłem w Uzbekistanie w Dolinie Fergana, gdzie byłem świadkiem tłumienia przez dyktatorski reżim isiamisty Karimowa powstania ludzi w Andiżanie”.
http://www.muslimuzbekistan.com/rus/rusnews/ 2005/05/rusnews30052005_5.html.

118. http://www.apn.ru/?chapter_name=impres&data_id=430&do-=view_single.

119. „Z Osz do Andiżanu", http//www.polit. ru/analytics/2005/06/06/andij_print.html.

120. Christopher Deliso, „The Stakes Are...

121. Zenanie Indiry Singh, Obywatelska Komisja w sprawie 11 września, str. 130, http://justicefor911.org/September-Hearings.doc.

122. Chashoggi jest przypuszczalnie najwyraźniejszym przykładem powiązań na linii Arabia Saudyjska-Izrael. Jednym z niewielu badaczy w Stanach Zjednoczonych, który odważył się analizować ślady związane z wydarzeniami z 11 września prowadzące do Izraela, jest Michael C. Ruppert, który przedstawił swoje poglądy w książce Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil (Przekraczanie Rubikonu - schyłek amerykańskiego imperium po koniec wieku ropy naftowej), New Society Publishers, Gabriola Island, 2004, 259-268,578-579.

123. Jonathan Beaty, S.C. Gwynne, The Outlaw Bank..., str. 347.

124. Michael Moore, Dude, Wheres My Country (Kolego, gdzie jest mój kraj), Warner Books, Nowy Jork, 2003, str. 15. Ta sama powierzchowna analiza stanowi skazę jego filmu Fahrenheit 911.

125. David Ray Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions (Raport Komisji w sprawie wydarzeń w Dniu II Września - przeoczenia i przeinaczenia), Olive Branch Press/Interlink, Northampton, 2004, str. 5.

CDN

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

17 Listopada 1997 roku
Utworzono rząd Jerzego Buzka. Rząd koalicyjny AWS i UW.


17 Listopada 1913 roku
Urodził się Aleksander Bardini, aktor i reżyser teatralny (zm. 1995)


Zobacz więcej