Piątek 22 Stycznia 2021r. - 21 dz. roku,  Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 10.02.18 - 13:41     Czytano: [1110]

Dział: Nasze zdrowie

Porozumienie

Okazało się, że zmiana na stanowisku ministra zdrowia i nowe podejście do negocjacji ze środowiskiem lekarzy-rezydentów, doprowadziły do podpisania porozumienia i w konsekwencji zakończeniu protestów, a także wezwaniu do zakończenia wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt out, (czyli możliwości pracy powyżej 48 godzin tygodniowo).

Przede wszystkim minister Łukasz Szumowski zadeklarował przyśpieszenie osiągnięcia poziomu wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB o rok wcześniej niż planowano (ten poziom ma być osiągnięty w 2024 roku).

Ponadto minister zobowiązał się do podwyżek płac dla lekarzy specjalistów pracujących na jednym etacie i podwyżek dla rezydentów, ci z kolei zobowiązali się do pracy przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji w placówkach publicznej ochrony zdrowia.

Porozumienie ma być jeszcze zatwierdzone przez rząd i przyjęte w postaci stosownej ustawy, ale jak zaznaczył minister Szumowski nowe deklaracje finansowe były konsultowane z premierem Morawieckim.

Przypomnijmy tylko, że istotą znowelizowanej na początku stycznia tego roku ustawy było zwiększenie środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce z 4,5% PKB w roku 2015 do 6% PKB w roku 2025, a więc o 1,5 % PKB w ciągu najbliższych 8 lat.

I tak już od następnego roku ten poziom finansowania ma urosnąć do 4, 67% PKB; w roku 2019 – 4,86% PKB; w 2020 roku – 5,03% PKB; w 2021 roku -5,22% PKB; w 2022 roku-5,41% PKB; w 2023 roku -5,6% PKB, w 2024 roku -5,8% PKB i wreszcie w roku 2025 -6% PKB, a więc chodzi o coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia o około -0,2% PKB z roku bieżącego.

Przypomnijmy także, że 1% PKB w warunkach roku 2018 wyniesie ponad 20 mld zł, więc już w tym roku dodatkowe środki przeznaczone na ochronę zdrowia, osiągną kwotę przynajmniej 4 mld zł.

Deklaracja ministra Szumowskiego oznacza, że dodatkowy wzrost środków na ochronę zdrowia o około 0,2 punktu procentowego przypadająca na rok 2025, będzie musiała być zrealizowana wcześniej o 1 rok i w związku z tym zwyżki finansowania w kolejnych 7 latach, będą musiały być trochę wyższe niż do tej pory przewidywano.

Należy także przypomnieć, że ze względu na dobrą sytuację budżetu państwa w 2017 roku minister finansów zaproponował jego nowelizację, która została przeprowadzona przez Parlament w listopadzie tego roku.

W wyniku tej nowelizacji dodatkowe środki w wysokości 3 mld zł przeznaczono na zakupy w ochronie zdrowia, będą to dodatkowe świadczenia dotyczące wszczepiania endoprotez, operacji zaćmy, wydatki związane z onkologią, około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na zapłatę za tzw. nadwykonania, pozostała część środków na dodatkowe zakupy sprzętu medycznego w porozumieniu z organami prowadzącymi placówki ochrony zdrowia (głównie jednostkami samorządu terytorialnego).

Minister zdrowia w porozumieniu z prezesem NFZ zdecydował także na wykorzystanie środków z funduszu zapasowego tego Funduszu w kwocie 0,76 mld zł na zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych w tych obszarach, w których są najdłuższe kolejki.

Sumarycznie te dodatkowe środki z nowelizacji budżetu państwa i funduszu zapasowego przeznaczone na ochronę zdrowia, spowodują, że wszystkie wydatki publiczne na ten cel już w roku 2017 przekroczyły 90 mld zł i wyniosły 4,7% PKB.

Także przewidywany wzrost nakładów na ochronę zdrowia w roku 2018 oznacza, że do systemu trafi przynajmniej kilka dodatkowych miliardów złotych pochodzących z budżetu państwa tak, aby sumarycznie nakłady środków publicznych na ochronę zdrowia nie były niższe niż 4,7% PKB.

Zbigniew Kuźmiuk
wPolityce

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

22 Stycznia 1874 roku
Urodził się Wincenty Witos, polski polityk ludowy (zm. 1945)


22 Stycznia 1921 roku
Urodził się Krzysztof Kamil Baczyński; poeta, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)


Zobacz więcej