Sobota 29 Lutego 2020r. - 60 dz. roku,  Imieniny: Lecha, Lutomira

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 15.02.18 - 22:52     Czytano: [744]

Dział: Interwencje

Petycja - Weto dla GMO

LIST OTWARTY DO:
Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Prezesa PiS, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłów i Senatorów


Domagamy się SPEŁNIENIA PRZEDWYBORCZYCH OBIETNIC PiS (1).

Domagamy się wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezwarunkowego zakazu wszelkich upraw (komercyjnych i eksperymentalnych) odmian roślin modyfikowanych genetycznie oraz zakazu dopuszczania do obrotu nasion GMO. W szczególności żądamy wprowadzenia zmian w ustawie o GMO przedstawionych przez stronę społeczną (2).

Domagamy się wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania pasz GMO, jak również wdrożenia strategii produkcji polskich pasz bez GMO (3).

Domagamy się zniesienia ograniczeń i wprowadzenia ustawowego prawa zezwalającego rolnikom na sprzedaż pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych do sklepów, szkół, restauracji i innych instytucji (4).

Domagamy się skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie utrzymanie, a jeszcze lepiej zwiększenie w Polsce liczby rolników, przywrócenie tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu.

Domagamy się zatem natychmiastowej realizacji polityki bezpieczeństwa żywnościowego Polaków, której celem będzie suwerenność, ochrona i promocja polskiego rolnictwa oraz prawdziwych wartości polskiej wsi, służących od wieków polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie niszczonych przez szybko postępujące procesy globalizacji i inwazję przemysłowego rolnictwa.

UZASADNIENIE:

(1) Prezes PiS Jarosław Kaczyński w roku 2011 złożył publiczne przyrzeczenie: "...Jednocześnie składam publiczne przyrzeczenie i zobowiązanie: jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory i stworzy większość parlamentarną, całkowity zakaz upraw roślin GMO w Polsce wprowadzimy niezwłocznie! Wprowadzimy taki zakaz, bo bezpieczeństwo Polski i Polaków, bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, jest dla nas najważniejsze...”
www.salon24.pl/u/jaroslawkaczynski/334256,domagam-sie-zawetowania-ustawy-o-gmo

Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.
Niestety po dojściu do władzy PiS BARDZO zmienił swoją politykę rolną/żywnościową, w tym również w sprawach kluczowych, jak GMO czy sprzedaż żywności przez rolników. I jest to bardzo kontrowersyjny zwrot w stosunku do przedwyborczych deklaracji! Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

(2) Propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (*) zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.
Tymczasem szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych potwierdzających wcześniej rozpoznane oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia, ekonomii i środowiska, zwłaszcza gleby. Co więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, Polski.
W ustawie brakuje kluczowej poprawki, która jest jedną z najskuteczniejszych blokad przed ewentualnymi uprawami GMO.
Chodzi o obowiązek ubezpieczenia OC od potencjalnych szkód związanych z uprawami GMO. Takie zabezpieczenie jest możliwe do wprowadzenia w zgodzie z przepisami UE i tak zrobiła na przykład Francja.
W Sejmie poseł sprawozdawca Jan Duda podkreślił m. in. , że "...w pracach nad projektem licznie uczestniczyła strona społeczna, która zgłaszała propozycje poprawek. Większość z nich została uwzględniona..." TO NIE JEST ZGODNE Z FAKTAMI, bowiem strona społeczna zgłosiła ponad 30 (!) poprawek konsultowanych z biurem prawnym. Tymczasem podczas głosowań uwzględniono/przegłosowano/ tylko 6 (!) poprawek.
Oprócz poprawki o ubezpieczeniu OC posłowie odrzucili inne bardzo ważne, jak na przykład poprawki o ujawnianiu – zgodnie z przepisem unijnym - nazwy lub imienia i nazwiska i adresu podmiotu zamierzającego uprawiać GMO, skróceniu okresu wydania zezwolenia na uprawę GMO czy też o rozszerzeniu możliwości złożenia wniosku o kontrolę przez osobę fizyczną lub organizację społeczną.
W kwestii GMO rząd, posłowie i urzędnicy (!) PiS przedstawiają najbardziej niekorzystne dla Polski interpretacje prawa UE... Dlaczego?
Widać wyraźnie, że celem jest pozostawienie w ustawie furtek tak, aby możliwe było prowadzenie upraw GMO w Polsce. W konsekwencji będzie to oznaczało uzależnienie rolników i konsumentów od korporacji, zniszczenie resztek dobrego rolnictwa, chore społeczeństwo, zniszczoną naturalną bioróżnorodność, zagrożenie strategicznego bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny, niejasny dokument prezentuje się społeczeństwu jako ustawę mającą „zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO”.
(*) Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029); projektodawcą jest Ministerstwo Środowiska
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

(3) To nie koniec skandalicznej zmiany stanowiska PiS w sprawach GMO. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom oraz ustaleniom na ostatniej Komisji Rolnictwa dotyczącej ustawy paszowej Ministerstwo Rolnictwa właśnie przedstawiło nowy projekt zmian ustawy o paszach, odraczający wejście w życie zakazu stosowania pasz GMO o kolejnych pięć lat, czyli do 1 stycznia 2024 roku. To byłoby razem już 18 (!) lat odraczania zakazu stosowania pasz GMO - 18 lat oszukiwania wyborców! I 18 lat odbierania polskim rolnikom możliwości dostaw polskich pasz białkowych oraz 18 lat coraz silniejszego uzależniania tej części rolnictwa od obcych podmiotów...
Projekt ustawy paszowej Ministerstwa Rolnictwa realizuje postulaty lobby paszowego, które od szeregu lat opóźnia wprowadzenie ustawowego zakazu pasz GMO. Kolejne odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków i tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe, co prowadzi do utraty niezależności żywnościowej Polski.
W ciągu 12 (!) lat opóźniania wprowadzenia tego zakazu kolejne rządy i branża paszowa nie dokonały żadnych znaczących zmian dostosowawczych dla zlikwidowania deficytu białka i pozyskania rodzimego, alternatywnego źródła zaopatrzenia w pasze bez GMO.
W uzasadnieniu projektu zmian ustawy o paszach powołano się na nieszkodliwość produktów pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO. TO SKANDALICZNE KŁAMSTWO. Wystarczy zapoznać się choćby z wieloletnimi badaniami, przeprowadzonymi przez niezależnych naukowców z Uniwersytetu w Caen (Francja).

(4) Pomimo wprowadzenia ustawy ułatwiającej sprzedaż żywności od rolników konsumenci nadal nie mają dostępu do takiej żywności w lokalnych sklepach, bowiem ustawa PiS NIE POZWALA rolnikom sprzedawać ich dobrej żywności do sklepów, szkół i innych lokalnych instytucji. Okazało się, że definicja rolniczego handlu detalicznego została rozszerzona jedynie dla przepisów podatkowych, natomiast w ustawie o bezpieczeństwie żywności sprzedaż ta w dalszym ciągu pozostaje ograniczona
tylko do konsumenta końcowego! Oszukano nas! Trudno opisać rozczarowanie, które było udziałem rolników i konsumentów, od lat oczekujących realizacji obietnic PiS w zakresie ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
UWAGA! Tym samym sklepy, restauracje i stołówki, szpitale, szkoły, przedszkola są wciąż zamknięte dla zdrowych, lokalnych i wartościowych produktów od rolników.
Niestety i tutaj PiS "idzie w zaparte" używając nieprawdziwych argumentów, wspierając korporacje i żywność, która nas powoli zabija.
W grudniu 2016 roku po raz kolejny usłyszeliśmy obietnice, tym razem od obecnego Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, że najpóźniej w lutym 2017 roku zostanie przygotowany projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i ujednolicenie definicji tak, aby rolnicza sprzedaż detaliczna mogła odbywać się również do sklepów. NIC TAKIEGO SIĘ NIE ZDARZYŁO...

PRZYPOMINAMY FAKTY:
A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując dpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!
B. W Polsce - podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej - 70-80% konsumentów to przeciwnicy GMO!
C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIEMOŻLIWA JEST koegzystencja /współistnienie /sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.
D. Już w 2012 roku powstała lista 50 POWODÓW, dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO; obecnie jest ich ZNACZNIE WIĘCEJ:
www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf


PODPISZ PETYCJĘ


Niżej podpisany/a:
Sir Julian Rose
ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów

Wersja do druku

Kuba - 18.02.18 3:33
A MOŻE BY TAK PODPISAĆ PETYCJĘ...?

W. Panasiukl - 17.02.18 18:54
Wszyscy pragnący zostać najważniejszymi personami w kraju obiecują gruszki na wierzbie, a później? to zależy od koniunktury, ale też od chęci zysku. Korporacje płacą i wymagają. Człowiek nie dotrzymujący słowa traci nie tylko honor, ale i zaufanie.Na życie trzeba patrzeć ostrym wzrokiem.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

29 Lutego 1792 roku
Urodził się Gioacchino Rossini, kompozytor włoski, autor m.in. oper "Cyrulik sewilski", "Wilhelm Tell", "Kopciuszek"


29 Lutego 1960 roku
W Maroku miało miejsce trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 3000 osób.


Zobacz więcej