Sobota 29 Lutego 2020r. - 60 dz. roku,  Imieniny: Lecha, Lutomira

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 03.10.18 - 23:12     Czytano: [714]

Dział: EKOInformacje

Uwaga na promieniowanie

ZATRZYMAJMY ZABÓJCZE SIECI 5G I WI-FI!

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety

Bardzo niebezpieczne rozszerzenie promieniowania elektromagnetycznego, które emitują wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, wi-fi, smartfony, i-pody i wszystkie tym podobne technologie elektromagnetyczne, ma zostać wprowadzone na całym świecie już końcem tego roku (2018), jeśli nie wystąpimy razem, aby go zatrzymać!

180 naukowców i lekarzy z 35 krajów domaga się, aby Komisja Europejska wycofała zgodę na wi-fi 5G, dopóki kwestie bezpieczeństwa nie zostaną zbadane przez w pełni niezależne badania. Komisja jednak, pod wpływem potężnego konsorcjum zwolenników sieci 5G, nie wysłuchała głosu naukowców i lekarzy.

Co to jest 5G i jak to działa?

Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF-EMF) 2, 3 i 4G. Różnica polega na tym, że technologia 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami a odbiornikami (np. telefonami komórkowymi), co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które trzeba będzie zbudować w bliskich odległościach (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Trudno wprost sobie wyobrazić taki wzrost liczby przekaźników! Oznaczać to będzie nieuniknioną ekspozycję obywateli na smog elektromagnetyczny za każdym razem, kiedy tylko wyjdą na ulicę.

Emitowane impulsy działają na długości fali praktycznie identycznej z długością fali ludzkiego mózgu, która pozwala zakodowywać podprogowe wiadomości. Ich intensywność również przekroczy znacznie istniejące impulsy.

Aby zmaksymalizować efektywność oraz zasięg tych sygnałów, konsorcjum korporacji działających pod nazwą „Space X” planuje umieszczenie 4 425 satelitów na orbicie okołoziemskiej już w 2019 roku! Zaraz potem planuje się umieszczenie kolejnych 12000 satelitów, aby zapewnić 360 stopniowy, wolny od opóźnień internet na każdym metrze kwadratowym na Ziemi. Jeśli doliczymy kolejne 4000 satelitów, które również mają być umieszczone na orbicie, dochodzimy do liczby 20000.

Konsorcjum Space X, pod wodzą Elona Muska, planuje umieszczać pierwsze satelity końcem 2018 roku, a następne w 2019 i 2020. 29 marca 2018 roku amerykańska Federalna Komisja Łączności zezwoliła na pierwszą fazę umieszczania satelitów na orbicie, pomimo faktu, iż nie ma upoważnienia do decydowania w kwestiach ochrony zdrowia publicznego.

Arthur Firstenberg, który zajmuje się badaniem mikrofali, ostrzega przed bezprecedensowymi niebezpieczeństwami, jakie się z tym wiążą. Należą do nich: utrata powłoki ozonowej, zniszczenie Pasa Van Allena, zaburzenia pogodowe na skalę globalną, zanieczyszczenie wód podskórnych, zanieczyszczenie przestrzeni kosmicznej, promieniowanie mikrofalowe i zanieczyszczenie nocnego nieba – wszystko to będzie konsekwencją ogromnej liczby satelitów okrążających Ziemię. Innym źródłem toksycznych zanieczyszczeń będzie start setek rakiet niezbędnych do umieszczenia satelitów na orbicie.

Obecnie tylko 66 satelitów dostarcza sygnałów dla sieci globalnej. Planowany wzrost jest na całkowicie bezprecedensową skalę.

Jaki jest wpływ ekspozycji 5G na ludzi?

Ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływa na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”.

Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe oddziaływanie zarówno na rośliny jak i zwierzęta.

Największe badania światowe – Narodowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program - NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów. Nowe badania i kilka badań epidemiologicznych, w tym najnowsze badania związane z używaniem telefonów komórkowych i ryzykiem zachorowania na raka mózgu, potwierdzają, że promieniowanie RF-EMF jest szkodliwe dla ludzi.

W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowania EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób, takich jak nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn... Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii i objawy grypopodobne.”

W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się, co następuje: „EHS i MCS to choroby wskaźnikowe, które mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagnetycznym”. Czytamy dalej: „Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji. Należy podjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by zapobiec światowej epidemii.”

Czy jakiekolwiek instytucje światowe zaangażowane są w zapobieganie rozwojowi technologii 5G?


W treści Rezolucji 1815 (Rada Europy, 2011), Kodeksu Norymberskiego (1949) oraz unijnej Zasady Ostrożności można znaleźć zapisy wzywające do wprowadzenia zakazu dla wszelkich działań/eksperymentów na społeczeństwie, które nie przeszły wcześniej kontrolowanych testów i/lub które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu planety i jej narodów. Jednakże rządy narodowe ustalają różne „poziomy bezpieczeństwa” dla emisji sieci 2, 3 i 4G, z których praktycznie wszystkie są za wysokie, by zapobiec konsekwencjom zdrowotnym, włącznie z tymi wymienionymi powyżej.

Jak słusznie zaobserwowano: „Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa chronią przemysł a nie zdrowie” a aktualne wytyczne są przestarzałe. Nowe, niezależne wytyczne/zasady są pilnie potrzebne, ale przemysł telekomunikacyjny i korporacje, które planują rozwój sieci 5G, stosują intensywny lobbing, wykorzystując w tym celu ogromne środki finansowe, by upewnić się, że ich plany nie zostaną zablokowane.

NASZE ZADANIE:

Tak jak próby wprowadzenia laboratoryjnych technologii mutujących geny (GMO) na nasze pola uprawne i do żywności na całym świecie, technologia 5G stanowi równie poważne zagrożenie z nieba. Jest to ten sam program – wojna przeciwko naturze, człowiekowi i naszemu wspólnemu duchowi egzystencji.

Każdy z nas znajduje się na linii ognia i tylko jednocząc się i łącząc wysiłki, by odwrócić proces destrukcji, możemy odzyskać kontrolę nad naszym życiem i ocalić nasz gatunek przed wyniszczeniem. Tak ważne dla nas drzewa, dostarczające nam tlenu, ścinane są w miastach – celem jest usunięcie wszelkich możliwych przeszkód dla sygnałów 5G.

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety. Mamy mniej niż rok, aby odwrócić bieg wydarzeń. Liczy się każdy głos, który może przyczynić się do zatrzymania technologii 5G. Spraw, aby Twój głos został wysłuchany teraz!

Niniejszy dokument został zredagowany przez Juliana Rose

Więcej informacji na temat kampanii oraz konsorcjów stojących za technologią 5G znaleźć można na poniższych stronach:
http://www.stopglobalwifi.org/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/

Redagując niniejsze ostrzeżenie, korzystałem głównie ze wspaniałej strony Arthura Firstenberga.

ICPPC

Wersja do druku

Lubomir - 07.10.18 11:22
Cieszę się Panie Janie, że udało mi się wywołać rzeczową dyskusję. Ja nie uzurpuję sobie przywileju posiadania racji... w każdej sytuacji. Ma Pan bardzo dużą wiedzę i duże doświadczenie zawodowo-życiowe. Pozdrawiam jak zwykle!

Jan Orawicz - 07.10.18 2:36
Panie Lubomirze ja się nie boję technicznych zawiłości, ponieważ
posiadam głównie wykształcenie techniczne,chemiczne i humanistyczne.
W fabryce materiałów wybuchowych pracowałem 6 lat - na ważnym
stanowisku. Obiekty były nafaszerowane różnymi urządzeniami poruszanymi
energią elektryczną... wysokich częstotliwości.To wszystko wisiało nad nami,
przed nami i pod nami.Pojemne reaktory chemiczne posiadały mieszadła
uruchamiane wysokim napięciem elektrycznym.W obiekcie było elektryczne
oświetlenie i gęsta instalacja elektryczna, poruszająca różne urządzenia pomiarowe.A zatem emanowanie fal elektromagnetycznych było duże! Cały
wielki obiekt miał pojemne wentylatory na silnki elektryczne,które wyłapywały
z obiektu tlenki azotu,opary toluenu,benzenu itp.Nad reaktorami były zamocowane duże silniki elektryczne, poruszające ciężkie mieszadła w reaktorach. Każdy reaktor obsługiwał przygotowany chemik, obserwujący
zachodzący proces chemiczny w reaktorze..A więc emanacja energetyczna na
takim objekcie była duża! Ale nie było kłopotów z oddziaływaniem na pracowników pól elektromagnetycznych. Oprócz tego dość często reaktory
częstowały nas tlenkami azotu i oparami toluenu - jako podstawowego produktu do wytwarzania trotylu. I tam zauważyłem,że organizm ludzki
potrafi się bronić przed falami energetycznymi i toksycznymi produktami
chemicznymi. Miałem też kilka razy ręce poparzone kwasami - głównie
kwasem azotowym,który czasami wytrysnął z rur przez zniszczone uszczelki
na łącznikach.Po kilku latach pokwasowe przykre blizny zniknęły.A to było
świadectwem na to,że ludzki organizm potrafi dbać o siebie w każdym wymiarze. Pozdrawiam!

Jan Orawicz - 06.10.18 22:15
Pani Aniu,co pani miesza w tym temacie truciznę. Żle pani odczytała temat
Mi chodzi o emanacje fal przez urządzenia elektryczne itp.,a nie toksyczne
środki chemiczne! To jest wielka różnica!

Lubomir - 06.10.18 19:46
Panie Janie, rzecz jasna fraszkopisarz potrafi wszystko obrócić w żart, mało kiedy rozumiejąc problem, a już na pewno nie zdając sobie sprawy z zawiłości problemów technicznych. Niekiedy lepiej byłoby zamilczeć temat, niż ośmieszać się! Tu nie chodzi o dystansowanie się od wszystkich wynalazków technicznych, ale o świadome korzystanie z nich i rozumienie niektórych zagrożeń wynikających z korzystania z nich. Ta wiedza zaczyna być traktowana z całą powagą w szkolnictwie niektórych państw. Pana argumenty przypominają argumenty palacza, który zarzuty o szkodliwości palenia tytoniu - obala słowami: 'a ja znam palaczy, którzy żyją po 90 lat'

Jan Orawicz - 06.10.18 16:38
Panie Lubomirze radzę panu ucieczkę od komputera,telewizora,radia, telefonów
komórkowych itp.Te wszystkie urządzenia i jeszcze wiele innych, emanują na
człowieka swoje "zabójcze fale" W elektrowniach powinny być zainstalowane roboty,a nie ludzie! Ale tam jest nadal ludzka obsługa,którą się dobrze czuje!
Owszem - czasami grypa atakuje tych ludzi! No,ale mamy też takich uczonych,co to z paluszków -z całą powagą potrafią wyssać niedorzeczności
i je opisać w książkach! Ale nie stać ich jakoś dziwnie na przeprowadzanie
badań naukowych na ten temat.

Ania - 06.10.18 8:43
Twórca trucizny DDT dostał za to odkrycie Nagrodę Nobla. Potem USA rozdawało ją ZA DARMO. Skutki jakie spowodowała są udokumentowane. Trucizna nagrodzona noblem nie tylko spowodowała i powoduje choroby u ludzi ale też wytruła foki w Bałtyku.
Na temat szkodliwości nadajników nie trzeba robić badań "obiektywnych" naukowców wystarczy obserwować zwierzęta w ich pobliżu. Kilka lat temu po uruchomieniu nadajnika 500m od bocianiego gniazda, bociany wyrzuciły młode z gniazda i się wyniosły na stałe.

Lubomir - 05.10.18 20:37
Dobrze jest posiadać chociażby elementarną wiedzę na temat szkodliwości pola elektromagnetycznego. Lekceważenie tej wiedzy może przekładać się na osobiste tragedie. Energetycy zawsze byli świadomi szkodliwości, będących następstwem długiego przebywania w aktywnym polu energetycznym. Podobnie szkodliwe oddziaływanie mają urządzenia elektryczne i elektroniczne. Tutaj pewnie skala zagrożenia m.in. nowotworem krwi, jest nieco mniejsza, niż w pierwszym przypadku. Ale istnieje. Oczywiście teraz jest swoista moda na ignorowanie wszelkiej wiedzy. Zatem nikogo zbytnio nie dziwi osiedle mieszkaniowe czy plac zabaw w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, czy czynnej linii wysokiego napięcia. A nadumieralność w w/w środowiskach? Kwitowana jest często stwierdzeniem: 'przecież na coś trzeba umrzeć!'

Jan Orawicz - 04.10.18 0:45
Już żyje na tym Bożym świecie przeszło 80 lat,wiec przeżyłem wiele takich
wskazań o przykrych skutkach fal elektromagnetycznych,TV itp. A jednak
nie ubieram się w odzienie ochronne i żyję wraz z milionami ludzi... i to bez
uszczerbku na zdrowiu! I znów przyfalowała fala straszenia ludzi falami w/w!
Owszem, uwierzyłbym w te nowe pogróżki,gdybym poznał wyniki badań naukowych na ten temat.Czyżby uczeni nie znali skutków urządzeń emanujących szkodliwe fale elektromagnetyczne itp.?! Uważam,że i te nowe
pogróżki przeżyję! Owszem... zgarnie mnie do dołka nieubłgana starość!

Wszystkich komentarzy: (8)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

29 Lutego 1792 roku
Urodził się Gioacchino Rossini, kompozytor włoski, autor m.in. oper "Cyrulik sewilski", "Wilhelm Tell", "Kopciuszek"


29 Lutego 1960 roku
W Maroku miało miejsce trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 3000 osób.


Zobacz więcej