Środa 26 Czerwca 2019r. - 177 dz. roku,  Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 10.11.18 - 17:05     Czytano: [453]

Odzyskana Niepodległość (Aktualizacja)

11 listopada 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to data w dużej mierze symboliczna, gdyż proces odzyskiwania państwa polskiego był długi i żmudny. Polacy przez cały okres zaborów walczyli o odzyskanie wolności, działali w organizacjach konspiracyjnych, wzniecali powstania, ale także pracowali nad utrzymaniem polskiej tożsamości narodowej. Wydarzenia nabrały rozpędu wraz z wybuchem I wojny światowej. Natomiast pod koniec tego konfliktu Polacy zaczęli stopniowo przejmować władzę na okupowanych ziemiach.


Poniżej przedstawiamy kalendarium tamtych wydarzeń:

1795 – III rozbiór Polski, ostatni z rozbiorów w wyniku którego Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć.

1797 – napisany został przez Józefa Wybickiego we Włoszech „Mazurek Dąbrowskiego”.

6 listopada 1806 – wybuchło powstanie wielkopolskie, zbrojne wystąpienie ludności polskiej przeciw wojskom pruskim, uważane za jedno z nielicznych zwycięskich polskich powstań.

7-9 lipca 1807 – pokój w Tylży, powstaje z ziem drugiego, trzeciego i części ziem pierwszego rozbioru Polski utworzono Księstwo Warszawskie, które istniało do 1812 roku.

19 kwietnia 1809 – bitwa pod Raszynem pomiędzy korpusem armii austriackiej a wojskami polskimi i saskimi dowodzonymi przez Józefa Poniatowskiego. Bitwa była taktycznie nierozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, w wyniku której wojska polskie zajęły część Galicji.

22 lutego lub 1 marca 1810 – urodził się Fryderyk Chopin, uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii.

24 czerwca 1812 – początek Inwazji na Rosję, zwanej drugą wojną polską. Polacy stanowili najliczniejszy oprócz Francuzów część wojsk Napoleona (100 tys. na 600 tys.). Zakończona pokonaniem Napoleona i zajęciem przez wojska rosyjskie Księstwa Warszawskiego.

9 czerwca 1815 – zakończył się Kongres Wiedeński - konferencja międzynarodowa po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich. W jej wyniku powstało Królestwo Polskie będące pod kontrolą Rosji oraz Wolne Miasto Kraków.

29-30 listopada 1830 – „noc listopadowa” – początek powstania listopadowego, powstania przeciwko Imperium Rosyjskiego które przerodziło się później w wojnę polsko-rosyjską. Zakończyło się 21 października 1831 roku zajęciem twierdzy w Zamościu. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

1833 – powstał założony przez ks. Adama Jerzego Czartoryskiego Hotel Lambert, obóz konserwatywno-liberalny działający na emigracji po powstaniu listopadowym. Było to jedno z głównych ugrupowań politycznych Wielkiej Emigracji.

1834 – w Paryżu pierwsze wydanie poematu epickiego Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie”. Adam Mickiewicz uznawany jest za jednego z najważniejszych poetów w historii Polski. Do jego najważniejszych dzieł należą: „Dziady”, „Oda do młodości”, „Sonety krymskie” „Reduta Ordona”.

1838 – powołana została „Spółka Akcyjna Bazar", wśród inicjatorów m.in. Karol Marcinkowski. Za jej sprawą wybudowano w Poznaniu hotel Bazar który skupiał liczne polskie organizacje społeczne, gazety, towarzystwa kulturowe. Jest jednym z symboli pracy organicznej i pracy u podstaw w zaborze pruskim.

20 lutego 1846 – wybuchło powstanie krakowskie, próba wzniecenia ogólnonarodowego powstania podjęta w Krakowie. Po rozgromieniu powstańców przestało istnieć Wolne Miasto Kraków a jego teren włączono do Austrii.

1848 – miała miejsce Wiosna Ludów – seria zrywów rewolucyjnych w Europie, odbiła się echem również na ziemiach polskich. W Wielkopolsce zostało wzniecone powstanie, jako część ogólnopolskiego planu powstania narodowego. Walki w różnych częściach regionu trwały 2 miesiące. Oprócz tego doszło do zamieszek na Śląsku, Pomorzu, Warmii, Mazurach i w Małopolsce.

22 stycznia 1863 – wybuchło powstanie styczniowe - największe polskie powstanie narodowe. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Zasięgiem objęło całe Królestwo Polskie, znaczną część Litwy oraz Wołyń. Trwało do jesieni 1864 roku.

28 września 1865 – premiera „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki - polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, oraz organisty. Poza „Strasznym Dworem” znanym dziełem Moniuszki jest „Halka”.

1867 – przekształcanie Austrii w monarchie dualistyczną o nazwie Austro-Węgry. W wyniku tej zmiany Polacy zamieszkujący Galicję otrzymali znaczną autonomię (m.in. wprowadzenie języka polskiego w 1869 roku jako urzędowego) która umożliwiała rozwój polskości na tych terenach.

1878 – Jan Matejko namalował obraz pt. „Bitwa pod Grunwaldem”. Było to jedno z jego największych dzieł, obok „Stańczyka” i „Konstytucji 3 maja”. Matejko obok Józefa Brandta jest uznawany za jednego z najwybitniejszych reprezentantów nurtu historyzmu w malarstwie polskim.

1884 – Wydanie „Ogniem i mieczem” pierwszej części Trylogii (pozostałe części to „Potop” i „Pan Wołodyjowski”) Sienkiewicza. Był to najbardziej popularny polski cykl powieściowy w historii. Poza Trylogią Sienkiewicz napisał nagrodzone Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury „Quo Vadis” oraz „Krzyżaków” i „W pustyni i w puszczy”.

1887–1889 – na łamach „Kuriera Codziennego” ukazała się „Lalka” Bolesława Prusa powieść społeczno-obyczajowa będąca najdojrzalszym przejawem dziewiętnastowiecznego realizmu w literaturze polskiej.

1894 – ukończono „Panoramę Racławicką” autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia zwycięstwo wojsk polskich pod Racławicami w trakcie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.

1900 – Władysława Bełza napisał wiersz „Katechizm polskiego dziecka” którego do dzisiaj uczą się polskie dzieci.

kwiecień 1901 – we Wrześni wybuchły strajki szkolne dzieci w obronie języka polskiego. Skierowane przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim były jednym z najbardziej znanych przejawów walki Polaków z germanizacją w zaborze pruskim.

1903 - Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Maria Skłodowska otrzymała także drugą nagrodę Nobla (z chemii) tym razem samodzielną za odkrycie polonu i radu. Tym samym została pierwszym człowiekiem wyróżnionym tą nagrodą dwukrotnie i pierwszą kobietą laureatką Nobla w dziedzinie chemii.

1905 - wybuchła rewolucja rosyjska skierowana przeciwko absolutyzmowi carskiemu. Miała ona miejsce również na obszarze Królestwa Polskiego a także Śląska i Krakowa. Spontaniczne strajki i walki trwały w polskich ośrodkach przemysłowych oraz na wsi od 1905 do 1907.

1910 – powstanie Związku Strzeleckiego, jednej z kilku paramilitarnych organizacja społeczno-wychowawczych utworzonych po 1910 roku i działających do 1914 r. Były one później podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich.

28 lipca 1914 – początek I wojny światowej tzw. „Wielkiej Wojny, w jej wyniku niepodległość odzyskało szereg narodów w Europie, w tym Polska.

6 sierpnia 1914 – wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa (pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego) z Krakowa do Miechowa, w kierunku Warszawy w celu wywołania powstania. Wobec niepowodzenia powróciła do Krakowa i przekształciła się w Legiony Polskie.

lipiec 1917 – wybuchł „kryzys przysięgowy”, związany z odmową złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich (głównie I i III Brygady), efektem było internowanie żołnierzy w obozach oraz osadzenie w twierdzy w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego.

19 października 1918 roku w Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod przewodnictwem księdza Józefa Londzina.

28 października 1918 r. w Krakowie polscy posłowie do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL "Piast".

1 listopada 1918 – wybuchły walki z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią.

6/7 listopada 1918 – w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego utworzony przez działaczy lewicy niepodległościowej.

10 listopada 1918 - specjalnym pociągiem z Berlina, wrócił do Warszawy Józef Piłsudski. Spotkał się z niemiecką Centralną Radą Żołnierską. W wyniku zawartych porozumień, w nocy rozbrojono 30-tysięczny niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie, a w ciągu siedmiu następnych dni ewakuowano z Królestwa ok. 55 tys. niemieckich żołnierzy, którzy musieli zostawić część broni i sprzętu wojskowego. Akcja rozbrajania Niemców przebiegała na ogół bez walki. Do starć doszło jednak przy Ratuszu i Cytadeli.

11 listopada 1918 - Rada Regencyjna powierzyła komendantowi władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 listopada - także władzę cywilną. Sama rozwiązała się i ustanowiła urząd Naczelnika Państwa. 11 listopada do dymisji podał się Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej oddając się do dyspozycji Piłsudskiego.

11 listopada nie był końcem walk o niepodległość. Czekały nas walki o każdą z granic (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, walki z Ukraińską Republiką Ludową i Zachodniukraińską Republiką Ludową, walki o Śląsk Cieszyński, powstanie sejneńskie) jak i o istnienie niepodległej Polski (wojna polsko-bolszewicka). II Rzeczpospolita przyniosła 20 lat ciężkich starań, żeby zjednoczyć odseparowane przez lata części kraju. Po napaści na Polskę i heroicznej obronie we wrześniu 1939 roku Polacy znów musieli walczyć o niepodległość w dramatycznych bojach. Przyszły czasy konspiracji, Polskiego Państwa Podziemnego, akcji „Burza” i jej kulminacyjnego momentu – powstania warszawskiego. Po wojnie nastały mroczne czasy komunizmu i powstania antykomunistycznego, w którym wzięli udział Ci, którzy nie godzili się na zniewolenie – Żołnierze Wyklęci. Po strasznych latach PRL-u, licznych strajkach i wielu ofiarach dzięki staraniom milionów Polaków udało się doprowadzić do obalenia komunizmu w 1989 roku. Jednak z jego pozostałościami mierzymy się nadal.

Dzisiaj dzięki ofiarnej służbie tak wielu pokoleń możemy świętować 100 lecie odzyskania niepodległego państwa polskiego, a także cieszyć się ciężko wywalczoną wolnością.
Niech żyje Polska!

Reduta Dobrego imienia.........................................................

REBIRTH.........................................................
12.11.2018r.

Był to największy w historii III RP (nie licząc zgromadzeń religijnych), pokojowy Marsz Niepodległości, godny 100 - lecia odzyskania niepodległości. Blisko 4 godziny uczestnicy przemierzali, tę stosunkowo krótką trasę, od ronda Romana Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. I ten ocean barw narodowych widziany z lotu ptaka, to robiło wrażenie.
11 listopada, przeszło 300 tys. rodaków z całej Polski, jak również z zagranicy, przeszło ulicami Warszawy w poczuciu godności i dumy, na którego czele szedł prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim.
Punktualnie o 15-ej prezydent Duda wygłosił krótkie, niezwykle patriotyczne przemówienie, powiedział m.in. "Dziękuję, że przybyliście tutaj ze wszystkich stron Polski na to wielkie spotkanie dla Niepodległej. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że stoimy właśnie pod tymi barwami, za które krew przewalały pokolenia Polaków, żebyśmy mogli je nieść, zgromadzić się pod nimi. To nasza flaga. Nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona, nigdy nie biała i już nigdy nie czerwona"..., oraz na zakończenie, ..."Idźmy razem. Niech to będzie wspólny marsz dla każdego, na którym każdy chce być. I dobrze się czuje idąc dla Polski. Niech żyje Polska. Niech żyje wolna, suwerenna niepodległa RP. Cześć i chwała bohaterom!".

(red)
Foto: KWORUM

       

       

       Wersja do druku

Ania - 20.11.18 18:42
Do tych bzdetów o azjatyckich krajach i ich sukcesie dzięki Ameryce trzeba by dodać przykład Japonii jak to zrzucenie amerykańskich bomb atomowych wpłynęło na ich sukces technologiczny. Można się zachwycać wolnością, której najwięcej mają mieszkańcy Amazonii. Jakoś tam nikt nie krępuje wolności jednostki i coś ta wolność nie przekłada się na uprzemysłowienie tego regionu i całe szczęście. Korwin gdyby trafił do tego raju wolności szybko by wracał tam gdzie robi kasę na wciskaniu kitu młodym o braku wolności.
Szukam treści umów jakie podpisał prezydent Duda w USA i nie mogę nic znaleźć. Jakby ktoś miał kopię oryginałów to proszę tu zamieścić,
inaczej będę musiała napisać do prezydenta o przesłanie kopi na mój adres.

Aaron Waxmann - 20.11.18 13:22
Cytuję "anię"

" Nie znam narodu, oprócz Żydów, którzy dobrze wyszli na zadawaniu się z amerykańską armią. Jeżeli jest inaczej to proszę mnie wyprowadzić z błędu."

Jest to nie do końca prawda bo podam przykłady, że jest odwrotnie.
Już spieszę i wyprowadzam z błędu.
Wielkość biblioteki domowej nie świadczy o wiedzy i inteligencji.

Tajwan istnieje tylko dzięki USA. Jest potęgą gospodarczą w Azji.
Przykład z Tajwanu wzięli chińczycy z ChRL i są dzisiaj mocarstwem światowym.

Następny przykład Korea Płd. Azjatycki tygrys gospodarczy i finansowy.
Zostaliśmy daleko w tyle za Tajwanem i Koreą Płd.

Dalsze przykłady. Niemcy wspomagane planem Marshala i stymulowane gospodarką amerykańską wyrosły na potęgę gospodarczą.
To samo Wielka Brytania.

Charakterystyczne, że tam gdzie istnieje komunizm dalej klepie się biedę.
Wietnam, Kuba, Angola, Mozambik, Laos, Mongolia, Korea Płn. itp. są tego przykładem. Komunizm hamuje rozwój gospodarczy, niszczy jednostkę a preferuje masy i zbiorowości podporządkowane sile władzy.
W takich państwach człowiek może rozwijać się tylko pod dyktando władzy i jest całkowicie od tej władzy zależny i kontrolowany niczym niewolnik.

Anulka! Kto dwa razy ratował Europę przed agresją niemiecką i sowiecką?
To wojska amerykańskie ginęły za nas, "za wolność waszą i naszą".
Co do Żydów to jest wybór Białego Domu" nie nasz.

"Marszałek Śmigły-Rydz nie kazał robić nic,
a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty" ,
tak śpiewali Żydzi na porannych apelach w niemieckich obozach pracy przymusowej.
Żydzi trzymają finanse USA w swoich rękach. 12 dużych banków żydowskich w USA tworzy Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szefem tego banku jest przeważnie amerykański Żyd jako naturalne następstwo tego stanu rzeczy. Oni są jednak obywatelami USA.
Utrzymują walutę USA jako walutę światową i USA czerpią z tego ogromne korzyści, gdyż mogą drukować i wprowadzać w obieg setki miliardów dolarów uzyskując wpływy w skali całego globu.
Z tego tytułu USA wspierają finansowo państwa strategicznie ważne dla USA, m.in. Izrael kroplówką coroczną w wysokości 4 mld $, które Izrael potem pożycza rządowi USA na wysoki procent. USA to najbardziej zadłużony kraj świata. Kiedyś system ten zatonie jak Tytanic.

Wbrew temu co "Ania" pisze w komentarzach kontakt z armią amerykańską nie jest taki zły. Co prawda byliśmy w Iraku na zaproszenie USA ale głupi Kwaśniewski i Miller nie ugrali dla Polski złamanego grosza bo po prostu pilnowali żydowskich interesów zamiast Polskich.
Mogli np. poprosić Busha o konwersję długu polskiego na modernizację polskiej armii. Takich to mieliśmy "umiłowanych przywódców", lewackiego chowu i koszernych korzeniach.

Gorzej i to znacznie wypada kontakt z armiami rosyjską, radziecką, niemiecką, pruską, hitlerowską.
Lotnicy amerykańscy zrzucali z samolotów pomoc powstańcom Warszawy. Wojska sowieckie stały bezczynnie trzy miesiące na prawym brzegu Wisły i przyglądały się niemieckiej rzezi Warszawy (250 tys. ofiar). Armia Czerwona mogła temu zapobiec. Nie zapobiegli temu, gdyż mieli interes w tym by jak najwięcej polskich patriotów poległo by sowieci mogli okupować państwo polskie.

Przestań bredzić niewiasto i wyzwól się z pod lewackiej i antypolskiej propagandy.
Twoje spłycone wywody zaczynają być doprawdy żenujące.
No, ale masz prawo ośmieszać się. Każdy ma prawo.

Ania - 20.11.18 9:34
Akurat cała moja rodzina nie ma nic wspólnego z komuną a za czasów pierwszej komuny należała do czołówki prześladowanych przez żydokomunistów. Już po wojnie zamordowano kilka osób z mojej rodziny. Do tej pory wiemy co się stało tylko z jednym, który jest pochowany na Łączce.
Klerkizm jest dewizą naszej rodziny, nikt nie należał i nie należy do żadnego bundu ani nie chodzi oddać głos na przygotowanych kandydatów w tzw. wyborach. NIE OGLADAMY TELAWIZJI. W domu mam księgozbiór większy niż lokalna biblioteka, który się stale powiększa.
Dlatego jeżeli ktoś ma wizję, że coś jest lepsze i nie udowadnia tego staram się dociec na jakich faktach opiera swoje insynuacje. W słuchaniu nowych wizjonerów bo o rozmowie z tymi istotami nie ma mowy dostrzegam jedynie małpią schizofrenię. Polega to na tym, że taka istota naśladuje bogatych w chwili gdy ci są już bogaci i najlepiej zrobić to na kredyty, które będą spłacać przyszłe pokolenia. Małpy są wyjątkowo zdolne do naśladownictwa a papugi do cytowania i dzisiaj mamy takie połączenie zdolności tych zwierząt w umysłach demokratycznie wybranych "polityków".
Dzisiaj musiałam jechać objazdem bo demokratyczne władze postanowiły JEDNĄ ulicę za kilkadziesiąt milionów złotych kredytu doprowadzić do stanu jak przed wojną. Na styczeń i luty zaplanowano układanie BRUKU. Kto zabroni wolnej istocie pierwszy raz w życiu układać bruk przy temperaturze powiedzmy minus dwadzieścia? TAk na to patrzę i się nie odzywam, żeby nie zostać oplutą przez fanów nowego systemu i nazwaną komunistką.
MOja rodzina sobie poradzi, większość to czołówka polskich informatyków. Właśnie dostali pisma z urzędu skarbowego, że naliczanie 50% ryczałtowych kosztów bylo niewłaściwe i mają naliczać 20% i dopłacić zaległości.
Świat dla nich stoi otworem, oferty z całego świata z zarobkami dziesięciokrotnie wyższymi.

Jan Orawicz - 19.11.18 18:40
Pani Aniu Pani jest zawsze w pobolszewickiej magmie! A zatem dialog
z Panią,a raczej towarzyszką nie jest możliwy! Wasza komuna dała w łeb
i nad czym tutaj można się zastanawiać?! Czy towarzyszka do tej pory
nie zauważyła tego?!

Ania - 19.11.18 15:55
Panie Janie ja rozumiem pana Kojaka i jego troskę o naszą przyszłość.
Wietnamczycy kwiatami witali amerykańską armię a jak to się dla nich skończyło dobrze wiemy. Masakra w Mỹ Lai, minęło pięćdziesiąt lat i do dziś nikt za to nie poniósł kary.
Pan Kojak na pewno rozumie dlaczego Paul Wolfovitz stworzył Defense Planning Guidance i jaką rolę pełni agentura USA w Polsce.
Nie znam narodu, oprócz Żydów, którzy dobrze wyszli na zadawaniu się z amerykańską armią.
Jeżeli jest inaczej to proszę mnie wyprowadzić z błędu.

Marian Z - 18.11.18 23:19
Kojak,kto ciebie tak plugawo uświadamia odnośnie stacjonowania w Polsce
wojsk USA? Pewnie byś się cieszył komuszku, jakby u nas dalej stały
okupacyjne garnizony wschodniego głodnego sąsiada- jak to bywało w tzw.PRL! Ja się dziwię Redakcji Kworum,że publikuje takie podjazdówki
tego lewaka pod ksywa Kojak!! Takie lewackie Kojaki mają do dyspozycji
szmatławiec tow.A.Michnika!

Kojak - 18.11.18 22:12
Odzyskana niepodleglosc ? Obce wojska stacjonuja w Polsce tluka ciezko polskich obywateli i uciekaja do swoich baz i nadal pelnia w nich sluzbe absolutnie bez jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za swe kryminalne czyny ! Polski rzad ostentacyjnie udaje ze tego nie widzi ! Ambasador USA urzadza sobie wiedekonferencje z przedstwicielami wladz wojewodzkich poza wiedza rzadu ! O jakiej my tu mowimy niepodleglosci ?!

Wszystkich komentarzy: (7)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

26 Czerwca 1971 roku
Od pioruna zapalił się magazyn ropy naftowej Rafinerii Czechowice. Pożar trwał 3 dni, zginęło 37 strażaków.


26 Czerwca 1812 roku
Sejm Księstwa Warszawskiego proklamował przywrócenie Królestwa Polskiego.


Zobacz więcej