Wtorek 7 Kwietnia 2020r. - 98 dz. roku,  Imieniny: Donata, Herminy, Rufina

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 10.02.20 - 20:47     Czytano: [235]

Walerian Łukasiński


Nie wolno nam zapomnieć

Klub Literacki Opoka ze świętokrzyskich Krynek, postanowił urządzić wieczór wspomnień o polskich bohaterach. Jedynym z nich jest Walerian Łukasiński. Urodził się on dnia 15 kwietnia 1786 roku w Warszawie. Zmarł on natomiast, 27 lutego 1868 roku w Szliseelburgu. W polskiej historii, zapisał się on jako działacz niepodległościowy, oficer w stopniu majora 4 Pułku Piechoty Liniowej, twórca wolnomularstwa oraz Towarzystwa Patriotycznego noszącego miano Wolność Odzyskana.

Służba w wojsku


W latach 1807 -1815, służył on w wojsku Księstwa Warszawskiego. Był on także, uczestnikiem kampanii napoleońskiej. Prowadząc liczne wojny i bitwy, u boku cesarza Francuzów, zapragnął on doprowadzić Polskę do kręgu wolnych państw nowoczesnej, jak na tamte czasy Europy. Upatrywał on tego przedsięwzięcia w wolnomularstwie, do którego został wprowadzony w 1811 roku w Lublinie.

Major Wojsk Królestwa Polskiego

Dnia 18 maja 1817 roku, Łukasiński został awansowany do stopnia majora wojsk Królestwa Polskiego. W dniu 3 maja następnego roku, założył on w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe. W wyniku secesji członków z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, znajdujących się pod kierownictwem Ignacego Prądzyńskiego, utworzył on tajny Związek Kosynierów oraz Narodowe Towarzystwo Patriotyczne. W roku 1822, policja księcia Konstantego wpadła na trop rodzącego się spisku. Łukasiński został aresztowany i osadzony został w warszawskim więzieniu, w którym przebywał dwa lata. Podczas aresztowania, Walerian Łukasiński został publicznie zdegradowany, a za powieszony u szyi sznur zaciągnięty on został w mury więzienia. Dnia 14 czerwca 1824 roku, Carski Sąd Wojenny Najwyższy, skazał Łukasińskiego na 9 lat twierdzy. Car Aleksander I, zmniejszył mu karę o 2 lata.

Lata kaźni i aresztowania

Od 6 października 1824 roku, był on więziony w twierdzy zamojskiej, początkowo w kazamacie tak zwanej Bramy Lwowskiej, a później w lubelskiej gdzie trzymano go w małej komorze, w której nie można się było nawet położyć. Tam już w następnym roku, Łukasiński był jednym z inicjatorów buntu więźniów. Za ten czyn został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. W drodze łaski, wielki książę Konstanty zamienił wyrok, podwajając mu karę więzienia do 14 lat i skazując go na karę publicznej chłosty i zakucie rąk i nóg w kajdany, do końca wyroku. Dnia 30 listopada 1827 roku, więzień ten został przesłuchany przez delegację sądu sejmowego, która zajmowała się dochodzeniem w sprawie polskich stowarzyszeń. W czasie Sejmu trzy lata później, Gustaw Małachowski zaapelował do cara Mikołaja I, o ułaskawienie Łukasińskiego. Petycja ta pozostała bez odpowiedzi, jednak Łukasińskiemu wkrótce zdjęto kajdany, ale wolności nie odzyskał.

Powstanie listopadowe

W czasie zrywu listopadowego, powstańcy zapomnieli o jego odbiciu, a Rosjanie postanowili o jego wywiezieniu jako więźnia stanu przez wycofujące się wojska rosyjskie do twierdzy Szlisselburskiej, gdzie spędził resztę życia, więziony mimo upływu wyroku w celi o zaostrzonym rygorze. Był on uważany za głównego prowodyra powstania listopadowego i dlatego pozbawiono go należnego mu prawa do amnestii. Dopiero w 1862 roku, otrzymał on pozwolenie na spacery po więziennym dziedzińcu, dostęp do wiadomości oraz prawo posiadania materiałów piśmiennych, co umożliwiło mu spisanie pamiętnika. W więzieniu spędził 44 lata, gdzie również zmarł.EWA MICHAŁOWSKA -WALKIEWICZ

Wersja do druku

Lubomir - 10.02.20 21:13
Zagadkowe wolnomularstwo...Brzmi egzotycznie, dopóki nie zaczynają być wymieniane konkretne nazwiska np.: Puławski, Garibaldi czy Olszewski. Wówczas rodzi się pytanie...? Czy to naprawdę byli masoni? Człowiek nie jest samotną wyspą i bez różnych sił składowych, trudno zaistnieć mu publicznie. Tak było zawsze. Być może dla ogólnego dobra, warto paktować ze wszystkimi...? Trudno zrozumieć wszystkie mechanizmy tego świata.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

07 Kwietnia 1795 roku
Ustalenie wzorca metra


07 Kwietnia 1900 roku
Urodził się Adolf Dymsza, znakomity polski aktor filmowy i kabaretowy (zm. 1975)


Zobacz więcej