Poniedziałek 8 Marca 2021r. - 67 dz. roku,  Imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 14.01.21 - 15:01     Czytano: [397]

My, Naród

Nowa Historia Stanów ZjednoczonychWydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. udostępniło czytelnikom w roku 2020 pod względem merytorycznym i edytorskim realny skarb, publikację Jill Lepore. *My, Naród (...)*. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - Constitution of the United States of America - stanowi najwyższy akt prawny obowiązujący w Stanów Zjednoczonych A.P., jest podstawą systemu prawnego i ustroju politycznego. Co ważne uznano ją za pierwszą na świecie ustawę zasadniczą, stanowiącą wzór dla innych konstytucji powstających na całym świecie i obecnie z 27 poprawkami, służy ponad trzystu milionom Amerykanów w pięćdziesięciu stanach, które są w wielu kwestiach różne. Wstęp do Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi Preambuła Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi przyjęta wraz z Konstytucją 17 września 1878 r. Jej oryginalna treść w języku angielskim brzmi: We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Treść można przetłumaczyć z języka angielskiego następująco: My, Naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zapewnić spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję przyjęta wraz z Konstytucją 17 września 1878 r.

Autor recenzji tej obszernej i warsztatowo oryginalnej, niekonwencjonalnej książki, i co istotne wciągającej „bez znieczulenia” czytelnika – historii politycznej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie będąc konstytucjonalistą wielokrotnie zauważył przebywając w USA, rozmawiając z Amerykanami wywodzącymi się z różnych sfer, że darzą oni Konstytucję wielką estymą i stanowi ona dla nich realny najwyższy akt prawny. Natomiast preambuła, która w zasadzie nie odgrywa roli rozstrzygającej problemy prawne, ma moc, szczególnie jej początek „My, Naród (…) pozwalającą na utożsamianie się wszystkich Amerykanów z dobrze wypracowanym, przemyślanym i uczciwym przez pokolenia zapisem gwarantującym wolność i równość społeczną Narodu, który na przestrzeni wieków stał się, mimo różnych miejsc pochodzenia, jednolitą społecznością. Stojącą mocno na ziemi, z głęboką wiarą w to co czyni ( God bless America). We the People of the United States (…), jak powiedział Abraham Lincoln: „Musimy się wyzbyć złudzeń, wówczas ocalimy nasz kraj”. Jeżeli, ktoś będzie doszukiwał się tutaj pewnych sprzeczności, popełni podstawowy błąd.Opisywana książka jest szczegółowym i obiektywnym, erudycyjnym, zmuszającym do intelektualnego wysiłku i posiadania wiedzy bazowej spojrzeniem na historię Stanów Zjednoczonych z perspektywy idei głoszonych przez ojców założycieli, a są to: równość, sprawiedliwość, suwerenność. Ów ogląd składa się z czterech części podzielonych chronologicznie na lata: I – 1492–1799; II – 1800–1865; III – 1866–1945; IV- 1945–2016. Uwaga: rok 2016 to początek prezydentury Donalda Trumpa, która obecnie zmierza ku końcowi. („Czas Ameryki jako Atlasa trzymającego na ramionach ciężar światowego bezpieczeństwa odchodzi w przeszłość” – Jacek Bartosiak, zaś ja dodaję znak zapytania. Części zostały logicznie podzielone na rozdziały, a całość uporządkowana chronologicznie.

Profesor Jill Lepore, absolwentka Yale, członkini redakcji tygodnika „New Yorker”, wykładowczyni na Uniwersytecie Harvarda napisała kilkanaście książek. Najwyższej jakości. Recenzowana publikacja jest jej pierwszym dziełem, przełożonym na język polski. Wobec tego po lekturze *My, Naród(...). należy spodziewać się wielu interesujących tekstów autorki.To obowiązkowa a zarazem arcyciekawa lektura dla osób zainteresowanych, ba, pasjonujących się polityczną historią Stanów Zjednoczonych. Polecam! Gratulacje dla Wydawnictwa Poznańskiego za wielce trafny wybór książki, którą znakomicie przetłumaczył Jan Szkudliński.

Lech Galicki
(Recenzja Lecha Galickiego ukazała się również na Portalu Salon24)

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

08 Marca 1761 roku
Urodził się Jan Potocki, polski pisarz, podróżnik, polityk, historyk (zm. 1815)


08 Marca 1968 roku
Wiec studencki na Uniwersytecie Warszawskim zapoczątkował tzw. wydarzenia marcowe


Zobacz więcej