Poniedziałek 19 Kwietnia 2021r. - 109 dz. roku,  Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 26.01.21 - 19:28     Czytano: [179]

Izba Edukacji Publicznej


W Księstwie Warszawskim

Izba Edukacji Publicznej, inaczej mówiąc Izba Edukacyjna to naczelny organ administracji publicznej w Księstwie Warszawskim, a następnie w Królestwie Polski.

Piecza nad nauką


Izba Edukacyjna sprawowała nadzór i pieczę nad sprawami dotyczącymi nauki, oświaty i wychowania. Utworzona ona została w dniu 26 stycznia 1807 roku, przez Komisję Rządzącą. Ciąg zdarzeń politycznych na świecie spowodował, że istniała ona tylko do roku 1812. Wiedzieć też należy, że zarządzał wspomnianą Izbą Edukacyjną Onufry Kopczyński.

Cel Izby....

Jego wiernymi pomocnikami w pracy byli Stanisław Staszic oraz Samuel Lindren.
Celem Izby Edukacyjnej był przede wszystkim rozwój szkolnictwa elementarnego, aczkolwiek przykładano też wagę do rozbudowy szkolnictwa średniego (szkoły wydziałowe i podwydziałowe realne i szkoły departamentowe, w których nacisk położono na nauki ścisłe). Izbie edukacyjnej zależało także na rozwoju szkolnictwa wyższego. W Warszawie powstały w roku 1808 Szkoła Prawa, w roku 1809 Szkoła Lekarska, w roku 1811 Szkoła Nauk Administracyjnych. Od roku 1809 Izbie Edukacyjnej podlegał Uniwersytet Jagielloński.

Wraz z administracją państwową

Kierowano się wówczas główną zasadą powiązania systemu szkolnego z administracją państwową. Warto pamiętać, iż w roku 1808 wprowadzono po raz pierwszy na ziemiach polskich obowiązek szkolny. Istotnym zarządzeniem w tej mierze było nałożenie na społeczności lokalne obowiązku tworzenia i finansowego utrzymywania szkół elementarnych, co zaowocowało ich szybkim rozwojem w Księstwie Warszawskim, a potem w Królestwie Polskim. W 1810 roku powstało Towarzystwo Elementarne z Samuelem B. Lindem na czele, którego zadaniem było opracowywanie podręczników szkolnych.

Autor pierwszego elementarza

Dyrektorem Redakcji Ksiąg Elementarnych przy izbie został Konstanty Wolski, który był autorem podręcznika do Nauki początkowego czytania, pisania y rachunków. W roku 2021 w dniu 26 stycznia, wspominamy ten dzień utworzenia Izby Edukacyjnej, która mimo zaborów Ojczyzny, stała się podstawowym wykładnikiem wiedzy dla najmłodszych Polaków.

Ewa Michałowska - Walkiewicz

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

19 Kwietnia 2005 roku
Joseph Alois Ratzinger został 265 papieżem i przyjął imię Benedykta XVI.


19 Kwietnia 1899 roku
Zmarł Stanisław Kierbedź, konstruktor mostów (ur. 1810)


Zobacz więcej