Dodano: 15.08.11 - 12:26 | Dział: Interwencje

Niewygodni dla „salonu”




W oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Miejska Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Opolu wraz z mieszkańcami Opola podpisanymi na listach będących załącznikami do tej petycji protestuje przeciw nasilającym się działaniom organów państwowych, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu dążących do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji „Trwam”.

Nie zgadzamy się na to, by te dwie wyżej wymienione instytucje rządowe pozbawiły Radio Maryja statusu nadawcy społecznego i doprowadziły do zniszczenia tej jednej rozgłośni katolickiej o zasięgu ogólnopolskim, której głos dociera do Polaków na całym świecie, a która przez wypełnianie zadań określonych w nauczaniu Kościoła katolickiego jest rzeczywistym środkiem społecznego komunikowania się.

Domagamy się także, aby w związku z przejściem za dwa lata ogólnopolskiej telewizji na system cyfrowy władze państwowe odpowiedzialne za środki przekazu w naszym kraju przyznały Telewizji „Trwam” miejsce na multipleksie, o które Ojciec dr Tadeusz Rydzyk CscR stara się już od marca br.

Żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie, gdzie wszyscy ludzie mają prawo do wolności słowa i wyznania. To gwarantują nam następujące artykuły z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

– „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” (art. 32 ust.1).

„Na terenie Rzeczypospolitej każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” (art. 53 ust. 1).

„Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu” (art. 14).

„Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” (art. 25 ust 2).

„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” (art. 54 ust 1).


Dążenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu pod przewodnictwem poseł PO p. Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej do likwidacji działalności Radia Maryja i Telewizji „Trwam” jest, według nas, łamaniem praw obywatelskich, które zapewniają nam, wyżej cytowane, artykuły z naszej Konstytucji.
Systematycznie płacimy abonament radiowo-telewizyjny, dlatego mamy prawo domagać się programów bliskich naszym sercom, które w dalszym ciągu będę przekazywały nam różne informacje dotyczące naszego Kościoła i naszej Ojczyzny.

Poprzyj petycję klikając tutaj

Autor: Genowefa Wojnar, Przewodniczący MKE i R NSZZ „Solidarność” w Opolu