Dodano: 19.04.17 - 19:41 | Dział: Interwencje

W obronie Adama Słomki


Ruch Kontroli Wyborów z rosnącym niepokojem obserwuje działania (na granicy prawa lub poza nią) części funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości mające znamiona prowokacji, które mogą wywołać i zaostrzyć konflikty społeczne.
Przykładem takich działań jest postępowanie wobec Adama Słomki, lidera Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni, koordynatora Miasteczka Namiotowego "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym.

Adam Słomka został wezwany do odbycia kary 5 dni aresztu (zamienionej z grzywny) za rzekomo niezapięte pasy pasażerów kierowanego przezeń samochodu na 10 kwietnia 2017 r.
Już w czasie odbywania tej kary w Areszcie Śledczym w Mysłowicach Adam Słomka został tam poinformowany o rzekomej decyzji przedłużenia aresztu o kolejne 7 dni dla odbycia kary (za odmowę zdjęcia organizacyjnej czapki-maciejówki), Od tej ostatniej kary złożył zażalenie w terminie. Adam Słomka jest więc przetrzymywany w areszcie mimo nieuprawomocnienia się wyroku. Nie wiadomo, czy i jakie inne preteksty znajdą się, by dalej przedłużać odosobnienie osadzonemu.
Kolejną formą represji jest uniemożliwienie Adamowi Słomce udziału w dzisiejszej mszy św. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego sprawowanej na terenie Aresztu.

Ruch Kontroli Wyborów domaga się natychmiastowego zwolnienia z aresztu Adama Słomki oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które spowodowały zastosowanie na nim typowych dla PRL-u metod zwalczania wrogów politycznych.
Działania patologicznej części środowiska wymiaru sprawiedliwości są wymierzone nie tylko w pojedyncze osoby (jak m.in. Adam Słomka) od lat walczące o sprawiedliwe reguły funkcjonowania Państwa, ale przede wszystkim podważają zaufanie społeczeństwa do całego wymiaru sprawiedliwości i godzą w dobre imię szerokich rzecz sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy uczciwie służą Narodowi i Państwu.
Niepokoją nas też pogłoski o aktach nieposłuszeństwa części sędziów wobec konstytucyjnych władz.

Ruch Kontroli Wyborów oczekuje od kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej determinacji we wprowadzaniu nie tylko zapowiadanej gruntownej reformy całego resortu sprawiedliwości, ale także dekomunizacji i lustracji tego środowiska celem wyeliminowania z niego osób splamionych działaniem przeciwko Narodowi polskiemu oraz wyrugowania z praktyki polskiego sądownictwa metod stosowanych przez opresyjny aparat państwa wobec zniewalanych obywateli. Żądamy jednocześnie bezwzględnego przestrzegania wolności praktyk religijnych dla osób osadzonych w więzieniach i aresztach.

Ruch Kontroli Wyborów
17 kwietnia 2017r.