Dodano: 21.03.20 - 22:22 | Dział: Śladami naszych przodków

Zwyczaje w XIX wiecznej Polsce


Region świętokrzyski, kolebką polskiej kultury

Polacy na całym świecie, uchodzą za naród lubiący świętować, a będąc szczególnie przywiązanym do tradycji, podtrzymuje on w ten sposób dawne obyczaje.

Bodzentyńskie zwyczaje wiosenne


Najdawniejsze obrzędy wiosenne, które były kultywowane na terenach Bodzentyna, sięgają jeszcze czasów pogańskich. Niektóre z nich, celebrowano nawet do czasów powstania styczniowego, choć dawno już zatraciły one swój magiczny charakter, stając się barwnym reliktem przeszłości i elementem ludowej zabawy. Do takowych zwyczajów, należało tłuczenie glinianych garnków, które jak wierzyli dawni mieszkańcy okolic Świętego Krzyża, zapewniało to im zdrowie i liczny przychówek zwierząt gospodarskich, Związek ludzi z tradycją, odczuwa się najmocniej w czasie obchodów największych świąt kościelnych takich jak, Boże Narodzenie, czy też Wielkanoc.

Okolice miasta Końskie

W początkach dziewiętnastego wieku, na terenach koneckich, zachował się zwyczaj polegający na wiązaniu przed obejściem domowym czerwonych sznurków, które zapewniały pannom rychłe zamążpójście. Sznurki te musiała splatać na trzy niedziele przed Wielkanocą, najstarsza panna w okolicy. Dużą rolę w tworzeniu świątecznej atmosfery odgrywał wystrój całego mieszkania wysprzątanego na czas Wielkanocy. We wszystkich domach, króluje w tym okresie wiara w lepsze jutro przynosząca zdrowie i szczęście.

Białe płótno na płotach

Gdy nastała już wiosna, a gospodarskie obejścia były już dokładnie wysprzątane na czas zbliżającej się Wielkanocy, gospodarze wywieszali na swoje płoty i ogrodzenia białe płótna, które obwieszczały światu, że jego dom i obejście jest czyste i godnie świętować się tu będzie czas najważniejszych świąt w kalendarzu.

Ostrzenie siekier

W regionie świętokrzyskich Krynek, mieszkająca tam rodzina Olszewskich, była rodziną kultywującą zwyczaj ostrzenia siekier i noży. Zwyczaj taki sięgający czasu pogan, miał zapewnić całej rodzinie zdrowie. Ostrze siekiery czy też noża, miało symbolicznie odciąć rodzinę od nieszczęść i chorób.

Ewa Michałowska- Walkiewicz