Dodano: 31.08.20 - 13:04 | Dział: W kręgu wydarzeń

Dziękuję za Solidarność

Z okazji 40-tej rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego - „NSZZ Solidarność”, moim Koleżankom i Kolegom zamieszkałym obecnie w Australii, z którymi w latach 1980-1988 wspólnie walczyliśmy w naszej Ojczyźnie o Polskę, serdeczne podziękowanie i gorące pozdrowienia przesyłam dziś z Melbourne.

Dziękuję szczególnie tym, którzy aktywnie włączyli się w walkę z komunistycznym reżimem już od pierwszych chwil, tym którzy byli więzieni, prześladowani, internowani, tym którzy musieli ukrywać się, aby nie wpaść w ręce ówczesnych komunistycznych władców Polski.

Z całego serca dziękuję tym działaczom NSZZ Solidarność, mieszkającym w Australii, których Rodziny również ucierpiały w tamtych latach z powodu zaangażowania się w walkę ich Matek, Ojców, Sióstr i Braci.

Dziękuję tym, którzy walkę o lepszą Polskę podjęli od pierwszego dnia, ale też tym, którzy dołączyli do nas później, po kilku tygodniach czy miesiącach, tym którzy za tę walkę zapłacili więzieniem, internowaniem, utratą pracy i środków do życia.

Jednocześnie dziękuję za pomoc, która dotarła do wielu z nas w tamtych latach od znajomych i przyjaciół.

My, polscy patrioci, wiemy, że dzisiejsza Polska nie jest jeszcze tą wymarzoną przez nas i naszych bliskich - zbyt wiele pozostało w niej komunistycznych złogów, nierozliczonych przewinień i krzywd.

Mamy nadzieję, że kiedyś, z Bożą pomocą, marzenia nasze o Polsce prawej i sprawiedliwej, takiej, o którą walczyliśmy w tamtych dniach Polskiego Sierpnia spełnią się wreszcie.

Tak nam dopomóż Bóg.


Monika Wiench
Melbourne, Australia
sierpień 2020