Czwartek 3 Grudnia 2020r. - 338 dz. roku,  Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Książka Rudolfa Jaworka

dział: "Na zachodzie bez zmian?"

Wszystkich w dziale: 36, strona 24 z 36
<<<  -  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  -  >>>


Część 24
Wygaszenie powstania przez Korfantego wykorzystali jednak Niemcy i uderzyli znacznymi siłami na całej szerokości frontu. Wdarły się klinem w głąb pozycji polskich. Tym razem jednak Komisja Międzysojusznicza wykazała stanowczość i Niemcy musieli ściągnąć swe wojska.
Rada Najwyższa Sprzymierzonych przekazała sprawę podziału Śląska Radzie Ligi Narodów.
Skończyła się pierwsza wojna światowa. W wyniku determinacji polskiego ludu i jego przywódców, po wiekach niewoli powstała niepodległa Polska.
Żeby nie pogubić się w przytoczonym wyżej nadmiarze szczegółowych zdarzeń spróbujmy obecnie dokonać pewnej syntezy naszej historii począwszy od utraty niepodległości do czasu jej odzyskania:
Fryderyk manipulując austriacką cesarzową Marią Teresą i carycą Katarzyną sprawił, że ta ostatnia przystąpiła do rozbioru Polski zapoczątkowanym przez austriacką władczynię. Jak przystało na dwory królewskie (cesarskie) ten rozbój ubrano w grę pozorów. Od Polaków zażądano by jak najgrzeczniej poddali się dyktatowi. Zwołano sejm, a jego marszałek Adam Poniński, za spowodowanie zatwierdzenia traktatu rozbiorowego otrzymał godność podskarbiego z pensją 3000 dukatów miesięcznie. Przy czym przestrzegano subtelności prawnych. Dokumenty zawierały komplementy pod adresem łaskawych królów i cesarzowych oraz hołdy składane „złotej wolności”.
Uzyskano nie tylko zgodę ofiary na operację ale namówiono ją, żeby sama do ręki wzięła nóż. Cały ten proces mordowania Polski przedstawił obrazowo N. Davies pisząc:
„Fryderyk zaplanował operację, której oczywistym celem było osłabienie Rzeczpospolitej i pozbawienie jej możliwości stawiania oporu. Rozczarowany ubocznymi skutkami wcześniejszych aktów bezpośredniej agresji, teraz udoskonalał technikę, która kosztowała mniej, sprawiając jednocześnie wrażenie bardziej skutecznej. Demoniczny chirurg z góry upatruje sobie ofiarę i poznaje jej słabości. Potem, pozując na życzliwego obserwatora zaniepokojonego objawami choroby, tak długo drażni chore miejsce, aż wywoła konwulsje, a ofiara zacznie skręcać się z bólu. Następnie radzi zbawienną operację, na którą zdesperowana ofiara daje się łatwo namówić. W trakcie operacji pilnuje, aby skalpel chirurga pozostawił akurat tyle chorej tkanki, ile trzeba do wywołania ponownego stanu zapalnego, a asystentów zachęca, aby dla ćwiczenia się w swej sprawności przy okazji amputowali pacjentowi rękę lub nogę. Potem, gdy bardzo osłabiony pacjent cierpi na następny atak konwulsji, można mu przepisać kolejną operację, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną. Jeśli w końcu pacjent umrze, a jego majątek znajdzie się w kieszeni lekarza, światu zawsze można oznajmić z żalem, że choroba od początku była złośliwa i podejmowano wszelkie wysiłki i ponoszono wszelkie koszty, aby chorego uratować....Kto będzie podejrzewał, że pacjent został podstępnie zamordowany ?Jak dobrze wiedział Fryderyk, metoda „rozstrzygającej operacji chirurgicznej” miała wszelkie pozory szacownej legalności... co więcej, jako że wiązała się z minimum jawnej przemocy...zdobywała podziw cywilizowanego świata. Jest to cudowna metoda, którą na swój własny sposób miała doprowadzić do perfekcji Katarzyna II, a którą tyrani przyszłych epok z tak wielką ochotą naśladowali”.

Po okresie wojen napoleońskich, mocarstwa europejskie na Kongresie Wiedeńskim (1815r), potwierdziły powrót do stanu z przed tymi wojnami a więc i legalizacji rozbiorów Polski. Potem mamy zrywy naszej ludności przeciw zaborcom, niestety nieudane, a okupione wielkimi ofiarami.
Andrzej Leszek Szcześniak w swej „Historii 1815 do 1939” wspomina o obłudzie polityki naszych zachodnich sąsiadów w czasie powstania listopadowego: „Ich konsul w Warszawie dyskretnie zachęcał powstańców do ogłoszenia niepodległości i zerwania z carem, ale chodziło mu tylko o pogłębienie kryzysu. Stanowisko Prus pozostało wrogie wobec Polski a przychylne Rosji. One również zamknęły dla powstańców granice”.
Podobnie miała się sprawa w czasie powstania styczniowego. Premier Prus Otto Bismarck, chcąc zniszczyć przymierze rosyjsko – francuskie, ofiarował Rosji pomoc w zwalczaniu powstania i w lutym 1863 r. zawarł z nią układ przewidujący współdziałanie obu państw przeciw Polakom.
Potem przez dziesiątki lat mieliśmy do czynienia z intensywną germanizacja ludności w zaborze pruskim, powstanie tzw. HAKATY, mającej na celu wykup polskiej ziemi, posługiwano się przy tym różnymi metodami, nawet uchwalając odpowiednie prawa, które zabraniały Polakom budowę domów nawet na własnej ziemi (wóz Drzymały).

W czasie pierwszej wojny światowej, kiedy polskie wojsko Niemcom przestało być potrzebne, przeznaczono je „na wybicie” W lipcu 1916 r. pułki legionowe liczyły nie więcej niż 300 do 400 ludzi. Legioniści zorientowali się, ze są skazańcami. Piłsudski podał się do dymisji.
W czasie tej wojny żydowski działacz Max Bodenheimer wystąpił do rządu niemieckiego z memorandum, w którym postulował po zakończonej wojnie (oczywiście zwycięskiej dla Niemców), stworzenie na terenie Polski państwa buforowego, wielonarodowego, w którym Żydzi dzięki swej liczebności, kontroli handlu, poziomowi kulturalnemu i odpowiedniemu rozmieszczeniu, mogliby sprawować funkcje kierownicze w ścisłym związku z Niemcami. Koncepcja ta była rozważana przez Niemców w ich ministerstwie wojny i ministerstwie spraw zagranicznych. Otrzymała ona wsparcie wpływowych działaczy żydowskich Otto Warburga, Nahum Sokołowa i innych.

Obok owych prac koncepcyjno organizacyjnych toczących się w gabinetach, rozpoczęto akcję propagandową: Działacz syjonistyczny Nahum Goldman pisał w Frankfurtter Zeitung z 3.09. 1915 że Niemcy winni pamiętać, że Żydzi polscy wywodzą się głównie z Niemiec i są propagatorami niemieckiej kultury. Stanowią na terenach Polski ekskluzywną kastę odcinającą się od Polaków etnograficznie, religijnie, narodowo i kulturalnie.
Przegrana wojna przez Państwa Centralne sprawiła, że koncepcje te nie zrealizowano......

Wszystkich w dziale: 36, strona 24 z 36
<<<  -  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  -  >>>

03 Grudnia 1977 roku
Urodził się Adam Małysz, skoczek narciarski, medalista olimpijski i trzykrotny mistrz świata.


03 Grudnia 1941 roku
Gen. Wł. Sikorski podczas rozmów ze Stalinem na Kremlu upomniał się o Polaków przetrzymywanych nadal w łagrach i więzieniach


Zobacz więcej