Czwartek 3 Grudnia 2020r. - 338 dz. roku,  Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Książka Rudolfa Jaworka

dział: "Na zachodzie bez zmian?"

Wszystkich w dziale: 36, strona 26 z 36
<<<  -  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  -  >>>


Część 26
Dziś niby nie jesteśmy pod okupacją, lecz ile z hitlerowskich idei „nasze elity „ starały i starają się wprowadzać w życie. Przypomnijmy batalie w sprawie aborcji, propagowanie środków antykoncepcyjnych, reformy służby zdrowia, walkę o prawa dla homoseksualistów, upadek kultury masowej, antynarodowe programy w szkolnictwie, atomizację społeczeństwa, rozbijanie rodziny, antagonizowanie społeczności (kreowanie antysemityzmu, dzielenie narodu na Kaszubów, Ślązaków itp.), przejęcie przez obcych środków masowego przekazu, zniszczenie gospodarki itp.

Na inteligencji polskiej spoczywa zadanie prześledzenia źródeł owych niszczycielskich procesów i identyfikacja osób, które je wspierają zwłaszcza w dziedzinie nauki, kultury i propagandy.
Szczególnej obserwacji powinni być poddani członkowie partii, w których programach ujawniono owe zbrodnicze dla narodu zadania.

Pewne indywidua zainstalowane w najwyższych władzach kraju prowadziły od lat tą wyznaczoną im przez wroga działalność. Lecz wróćmy do owych strasznych czasów wojennej okupacji:
Niemcy, z właściwą im skrupulatnością i długofalowym działaniem wszystkie powyższe zamierzenia ujęli w tzw. Planie Generalnym Wschodu, gdzie obok przedsięwzięć natychmiastowych, prowadzonych jeszcze w ramach toczącej się wojny, wytyczyli również dla ekspansji wschodniej cele długofalowe. Oto ich główne założenia (A. L. Szcześniak: Plan Zagłady Słowian. Radom 2001):
GENERALPLAN OST (GPO) – był to plan realizacji narodowosocjalistycznej idei zdobycia dla niemieckiej „rasy panów” należnej jej rzekomo „przestrzeni życiowej”. Przestrzeń tę Niemcy zamierzali uzyskać przede wszystkim kosztem „niższych ras słowiańskich –tzw. podludzi” (slawische Untermenschen”) oraz w mniejszej skali kosztem innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
GPO przewidywał zniemczenie obszarów na wschód od granic III Rzeszy Niemieckiej sprzed marca 1939 roku, drogą zniewolenia, deportacji i eksterminacji „małowartościowych” narodów tam zamieszkałych, a następnie osiedlenia tam Niemców i Germanów z innych krajów Europy, tworząc „Wielkogermańską Rzeszę” („das Grossgermanische Reich”) i „Nowy Ład” w Europie.
„Nowy Ład” miał polegać na bezwzględnej hegemonii potężnej Rzeszy na obszarach od Portugalii po Ural; na wytępieniu Żydów, przesiedleniu bądź wytępieniu „małowartościowych” Słowian i innych pomniejszych ludów oraz na korzystaniu z niewolniczej pracy „podludzi”.

GPO nie jest pojęciem jednoznacznym. Składał się on z kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych planów, realizowanych w różnym czasie i przestrzeni, a całość zmierzeń podzielona była na dwie części: Mały Plan, czyli działania przesiedleńcze, niewolnicze i ludobójcze wykonywane w czasie wojny, i Duży Plan, którego realizacja mająca początkowo trwać przez ok. 30 lat po wojnie, została w 1942 roku przyspieszona, skrócona i w rezultacie tego rozpoczęła się już w listopadzie akcją na Zamojszczyźnie.

W ostatecznym kształcie Duży Plan GPO miał doprowadzić do zgermanizowania kilku milionów ludzi uznanych za „wartościowych”, do zniewolenia ok. 14 mln i do wysiedlenia na Syberię lub do wyniszczenia 51 mln ludzi (w tym 80-85 % Polaków, 50% Czechów i Morawian, 65% Ukraińców, 75% Białorusinów oraz bliżej nie sprecyzowaną liczbę Rosjan i Tatarów Krymskich).
Do GPO należało również „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” („Endlosung der Judenfrage”), chociaż planowane w odmiennym trybie.

Plan zdobycia dla Niemców „przestrzeni życiowej” składał się z wielu elementów i zamierzeń o charakterze politycznym, represyjnym, ekonomicznym i eksterminacyjnym, nawzajem się zazębiających i uzupełniających. Były to przede wszystkim wielkie operacje, takie jak: – zagłada polskiej inteligencji z „listy gończej”, akcje przeciw inteligenckie w poszczególnych miastach i regionach, akcje specjalne, plany przesiedleńcze, plany odbudowy Wschodu. budowa pokoju, akcja germanizacyjna, realizacja wynikających z GPO zbrodniczych rozkazów, (od 1 mln do 2 mln ofiar).

Istotną częścią GPO był system obozów niemieckich – od przesiedleńczych do natychmiastowej zagłady, obejmujący Rzeszę i tereny okupowane.
GPO stanowił naczelny cel rozpętania przez niemiecki narodowy socjalizm II wojny światowej.
Zgodnie z założeniami tego generalnego planu i jego realizacji opracowano ... działania na etapy, a w ich ramach, na rozwiązywanie bardziej szczegółowych problemów.
Wielkie zdolności systematycznej i zorganizowanej pracy licznych rzesz niemieckich specjalistów, wykorzystano do opracowania planu olbrzymiej zbrodni, dotykającej milionów ludzi.
Pierwszym etapem realizacji tego makabrycznego planu był tzw. „Mały Plan GPO”......

Wszystkich w dziale: 36, strona 26 z 36
<<<  -  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  -  >>>

03 Grudnia 1949 roku
W walce z UB-KBW zginęli por. K. Żebrowski ps. "Bąk" Komendant NZW Białystok z synem Jerzym ps. "Konar"


03 Grudnia 1971 roku
Wybuchła wojna pomiędzy Indiami a Pakistanem.


Zobacz więcej