Środa 16 Sierpnia 2017r. - 228 dz. roku,  Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Polecamy:
Nowe komentarze:
Janina P
16.08.17 18:54
Adamaitis gratuluje twojego spojrzenia na zbolszewizowane zydostwo! Ale jak do tej pory trwa slepa tolerancja w kraju tej awanturniczej krasnej zydofalangi. Ile krzywd wyrzadzili nam Polakom ci zboje w czasie trwania ich tworu w postaci PRL! Ci lotrzykowie zbudowali swoje zbrodnicze UB,SB itp twory,by mordowac naszych patriotow z AK WiN,NSZ,ZHP itp. Do tej pory tych bandytow nie tknela - nawet paluszkiem REKA POLSKIEGO PRAWA. A to temu dowodzi,ze ZYDOKOMUNA nadal siedzi sobie, jak cos w sadownictwie jak za czasu PRL!! Cala ta falanga - jest dziwnie nietykalna! Ale jak sie jednego razu NAROD obudzi,to nie bedzie zartow!! Ten wazny aspekt sprawy musimym brac pod uwage!

 -------------------------------
Lech Galicki
16.08.17 18:31
Szanowny Pan Jan Orawicz Szczerze i serdecznie dziękuję za piękną refleksję o Wielkim Tchnieniu i autorze. Pozdrawiam Pana z najwyższym szacunkiem. Lech Galicki

 -------------------------------
Rebeca Goldstein
16.08.17 14:03
Gwiazdy żydokomuny. (cz. 2) Matka, Walentyna, również była przez lata "słuszna po linii i na bazie". Od 1925 działała w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, będącej przybudówką nielegalnej partii komunistycznej, i w "Czerwonej Frakcji". W 1929 została przyjęta do Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi w Białymstoku. Po raz pierwszy była aresztowana za działalność niezgodną z polskim prawem w wieku 19 lat. W latach 1931-1936 odsiadywała karę 4 lat i 7 miesięcy więzienia, w związku z czym nie ukończyła studiów historycznych, gdyż została relegowana z Uniwersytetu Warszawskiego w 1931. Uwolniona w styczniu 1936 z tytułu amnestii. Przyjęto ją wówczas formalnie do Komunistycznej Partii Polski, albowiem nieformalnie nastąpiło to podczas odbywania wyroku w 1933. Krótki okres wolności był też aktywnym czasem jej działalności: była członkiem Komitetu Miejskiego KPP i kierownikiem nielegalnej szkoły aktywu partyjnego. W listopadzie 1936 powróciła do więzienia z wyrokiem dwunastu lat. W komunie więziennej pełniła funkcje "sekretarza agit-propu" (agitacji i propagandy). Po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 znalazła się w Białymstoku. Została wtedy redaktorem sowieckiego okupacyjnego pisma propagandowego - "Wolna Praca" (później jego tytuł został zmieniony na "Wyzwolony Białystok"). Tu związała się z Herszem Smolarem, wówczas redaktorem sowieckiej gazety okupacyjnej pisanej w języku żydowskim "Białystokier Sztern". W maju 1941 została przyjęta przez specjalną komisję na czele której stał Pantelejmon Ponomarienko, pierwszy sekretarz KC KP(b) Białorusi, do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z zaliczonym stażem partyjnym od 1936. Z czasem porzuciła dziennikarstwo i stała się naukowcem - była wykładowcą historii w Instytucie Pedagogicznym w Orenburgu, następnie do 1947 - kierownikiem katedry na Politechnice w Mińsku. Po powrocie do Polski wstąpiła do Polskiej Partii Robotniczej, a następnie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przyznano jej dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie została wykładowcą Szkoły Partyjnej przy KC PZPR, gdzie kierowała katedrą. Doktorat (Lenin w Polsce) uzyskała 27 czerwca 1953 pod kierunkiem Stanisława Arnolda na UW. Po utworzeniu Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR została tam docentem. W 1958 przeszła do Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1964 otrzymała tytuł naukowy profesora. Zaangażowała się wówczas w badania dziejów klasy robotniczej i ruchu robotniczego. W 1954 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Nie wyjechała z Polski po wydarzeniach marca 1968, gdy emigrował jej mąż i synowie. W PZPR pozostała aktywna do 13 grudnia 1981. Zmarła w Warszawie. Jest pochowana na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej (kwatera 2). Jak widać rodzice Aleksandra Smolara działali na rzecz utracenia przez Polskę niepodległości, a po 17 września 1939 aktywnie włączyli się w akcję wynaradawiania Polaków znajdujących się w sowieckiej strefie okupacyjnej. Po wojnie, w okresie największego terroru, czynnie wspomagali czerwony reżim. Dopiero wewnątrzpartyjna walka o władzę, która pozbawiła wpływów znaczną część stalinowskich komunistów pochodzenia żydowskiego (tzw. Marzec 1968) wypchnęła młodego Smolara do opozycji. Przyznam, że dzisiejsze kreowanie go na bojownika o wolność i demokrację budzi we mnie odrazę. Przeszłość bowiem rodziców Smolara każe mi stawiać ich obok zmarłego niedawno Baumana. Obok przemilczanego brata Adama Michnika czy też żony niegdysiejszego guru Smolara, zbrodniczej prokurator Heleny Wolińskiej - Brus. Rzecz dziwna. Ci sami, którzy uważają, że dzieci oprawców faszystowskich powinny posypywać głowy popiołem w dalszym ciągu, nie widza niczego złego, gdy dzieci oprawców komunistycznych udzielają dzisiaj lekcji demokracji.

 -------------------------------
adamajtis
16.08.17 13:13
By być wolnym ofiara jest potrzebna. Tak pokazuje historia naszego narodu. Ksiądz Skorupka nie walczył bronią i kulami. Przewidywał, że może zginąć. Wziął krzyż w rękę i poszedł razem z żołnierzami do boju. Trochę wyglądało to na samobójstwo. Może to niedorzeczne ale jakże wymierne w swym zakończeniu. Polska nie dała się zniewolić bolszewickiej zarazie. Polska uratowała państwowość. Bohaterska śmierć księdza była jakby wskazówką dla walczących żołnierzy. Polacy zmobilizowali ok. 1 miliona walczących. Ten wysiłek, ta ofiarność opłaciły się. Bolszewicka zaraza została pokonana. Jak zwykle podczas tak wielkich przełomów część współmieszkańców naszego państwa zdradziła i przeszła na stronę wroga gdy szala zwycięstwa przechylała sę na jego stronę. Ok. 2000 żydów w czasie walk z bolszewikami zdradziła i przeszła na stronę bolszewików walcząc przeciwko Polakom. Jednak wielka wola zwycięstwa i ofiarność Polaków pozwoliły pokonać żydobolszewickie zagony armii czerwonej. Ambasador Rosji bolszewickiej w Londynie zaczął nawet rozmowy z Lloyd George`m na temat nowych porządków w Europie po wojnie bez państwa polskiego. Zapędy ambasadora bolszewików zostały szybko ostudzone. Ci żydowscy zdrajcy powrócili na stronę polską po ostatecznej klęsce żydobolszewików w wyniku kontrofensywy wojsk polskich z nad rzeki Wieprz. Wolność jak widzimy wymaga codziennego zaangażowania i ofiarności. Nie uchroniło to nas i naszego państwa przed dalszymi knowaniami żydokomuny. 17 września 1939 roku żydobolszewia radziecka znowu nas zaatakowała. Skutki ponosimy do dzisiaj. Nie możemy pozbyć się żydobloszewickich tzw. elit usadowionych w strukturach państwa polskiego. Reformy państwa są hamowane przez potomków tych, którzy przybyli do Polski na czołgach Stalina w kufajkach i walonkach i udają do dzisiaj polską elitę.

 -------------------------------
Ostatnio dodane:
Polecamy:

RADIO CHRYSTUSA KRÓLA

Fundacja Pomocy Antyk
www.radiownet.pl
Biżuteria Patriotyczna
Strony Patriotyczne
  
Statystyki:

Od 2.10.2006
odwiedzono nas:
1175362 razy.

Regulamin serwisuPolsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM została utworzona w 2006 roku, jako antidotum na liczne objawy antypolonizmu, płynące z różnych środowisk nieprzychylnych Polsce, powstała, by szerzyć idee odrodzenia patriotycznego, świadomości oraz dumy narodowej, promować polską kulturę i naukę. W zamyśle twórców było i jest wzmacnianie i ożywienie łączności między Krajem i Rodakami żyjącymi na emigracji, oraz wypełnianie treścią białych plam z historii Polski.


GI KWORUM to miejsce wolnego słowa i w związku z tym zaprasza na swoje łamy wszystkich patriotów kochających Polskę, działających bezinteresownie dla jej dobra. Na naszych oczach toczy się historia, niech toczy się z naszym udziałem, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.


GI KWORUM funkcjonuje w sposób prosty i przejrzysty, na której łamach znajduje się przeszło 33 działy tematyczne, do których to teksty w różnej konfiguracji piszą i przesyłają zadeklarowani Współpracownicy Gazety z USA, Wielkiej Brytanii, Australii i oczywiście z Polski, jak również, sporadycznie inni Czytelnicy, za pośrednictwem odpowiedniej rubryki (Napisz Artykuł) lub adresu Redakcji redakcja@kworum.com.pl . Wszystkie banery i reklamy widniejące na stronie są na zasadach wymienności. Gazeta została wpisana do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w 2014 roku.


Pod każdym artykułem włączona jest możliwość zamieszczenia komentarza przy pomocy prostego formularza bez obowiązku logowania, w którym należy jedynie podać Nick (oczekiwania Redakcji - Imię i Nazwisko) oraz nieobowiązkowo adres e-mail (przy podaniu swojego adresu komentujący zostanie automatycznie powiadomiony o zamieszczeniu komentarza pod artykułem).


Czytelnik, piszący komentarz pod artykułem, musi wiedzieć, że nie wolno mu używać wulgaryzmów (art. 3 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim), jak również sformułowań propagujących alkohol i środki odurzające (odpowiednie Ustawy).


Niedozwolone są komentarze zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.


Niedozwolone jest obrażanie innych narodowości, religii i ras ludzkich, nawoływanie do łamania prawa, propagowanie przemocy oraz ataki na innych Użytkowników.
Treść komentarza powinna nawiązywać tylko i wyłącznie do treści danego artykułu a nie skupiać się na innych komentujących.


Zabronione jest promowanie zachowań dewiacyjnych, sprzecznych z prawem naturalnym.


Niedopuszczalne jest w komentarzach obrażanie wiary katolickiej i Kościoła katolickiego


Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach wyrażeń zmierzających do agitacji politycznej, religijnej lub innej, które mają charakter reklamowy, są spamem, zawierają fakty nieprawdziwe, naruszają dobra osobiste osób trzecich, jak również, przyjęte normy moralne i etyczne.


Niedozwolone są uwagi i pretensje kierowane do Redakcji, zawierane w komentarzu pod artykułem. Korespondencja z Redakcją GI KWORUM jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mailowego, dostępnego w stopce redakcyjnej.


Administratorzy GI KWORUM rezerwują sobie prawo do kontrolowania zawartości, szczególnie tych niezgodnych z prezentowanym powyżej regulaminem, polskim prawem, lub łamiącym powszechnie przyjęte zasady współżycia w Polsce.


Rada redakcyjna

16 Sierpnia 1980 roku
W Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele.


16 Sierpnia 1705 roku
Zmarł Jakob Bernoulli, szwajcarski matematyk - twórca podstaw rachunku prawdopodobieństwa (ur. 1654).


Zobacz więcej