Poniedziałek 18 Stycznia 2021r. - 18 dz. roku,  Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Dział w budowie...

dział: Współpraca

MIROSŁAWA KRUSZEWSKA
Mirosława Kruszewska – ur. w Gdańsku, polska poetka emigracyjna, dziennikarz niezależny, wydawca. Zajmuje się krytyką literacką, historią emigracji i publicystyką polityczną. Jest absolwentką filologii polskiej U.G. Jako krytyk teatralny i literacki współpracowała z prasą gdańską i warszawską. Na emigracji od września 1981. Studia doktoranckie odbywa w Chicago. Publikuje w czołowych pismach emigracyjnych (USA, Kanada, Australia). Obecnie współpracuje z „Głosem Polskim” w Toronto. Publikacje Kruszewskiej, poświęcone początkom osadnictwa w Ameryce, są pierwszą próbą uporządkowania badań nad historią wychodźstwa polskiego. Jej wydawnictwo literackie, Oficyna Poetów i Prozaików (OPiP), ma na swoim koncie niskonakładowe wydania bibliofilskie poezji i prozy. Wznowiony w tym roku zbiór poezji Kruszewskiej, „W pułapce wolności”, otrzymał m.in. amerykańską nagrodę im. Józefa Mackiewicza (1988). Jej wiersze tłumaczyli m.in. Magnus J. Kryński, Wacław Iwaniuk, William Clark.
Jest członkiem londyńskiego Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Mieszka w Seattle, USA.
Zygmunt Jan Prusiński - http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=101&pid=1381
Poeta, eseista, krytyk literacki, publicysta. Debiut: "W krainie żebraków słyszę bluesa" - tomik wierszy (2000). Publikuje w patriotycznych i narodowych pismach internetowych w kraju i za granicą. W swojej twórczości literackiej i publicystycznej ujawnia kłamstwa w historii Polski XXI wieku. Gardzi politykami... Jest obrońcą Polski i Narodu Polskiego. Konserwatysta – wróg globalizacji. Oponent do Unii Europejskiej i NATTO. Nie ufa (tej sztucznej miłości i przyjaźni) ze strony Zachodu do Polaków. Jak często mawia: Polska jeszcze nie jest wolna i demokratyczna. Na razie Polacy żyją farsą... ograbieni z tożsamości i Państwa. Prezes Stowarzyszenia: Biały Blues Poezji.
PORTAL GOSPODARCZY WNP.PL - http://www.wnp.pl
Portal gospodarczy wnp.pl specjalizuje się w dostarczaniu wiadomości o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w gospodarce. Każdego dnia przynosi dziesiątki rzetelnych i kompleksowych informacji, wzbogaconych atrakcyjnym materiałem fotograficznym. Obok wiarygodnych, na bieżąco aktualizowanych wiadomości naszym użytkownikom dostarczamy wiele innych atrakcyjnych treści: blogi znaczących osobowości gospodarczych, liczne serwisy specjalistyczne, tysiące ofert pracy i szkoleń, rozbudowany serwis z notowaniami kluczowych walorów na rynkach giełdowych i surowcowych, branżowy katalog firm, przetargi, oferty nieruchomości komercyjnych oraz wierzytelności. W portalu wnp.pl są również publikowane problemowe analizy, raporty, rankingi, artykuły oraz opinie i komentarze pozyskiwane od czołowych specjalistów.
Społeczna Koalicja Sprzeciwu wobec Roszczeń Niemieckich - http://koalicja-sprzeciwu.cba.pl
Porozumienie kilkudziesięciu polskich i polonijnych ugrupowań oraz organizacji politycznych i społecznych powstałe 21 czerwca 2006 r. jako platforma współpracy grup sprzeciwiających się roszczeniom wysuwanym wobec Polski przez niemiecki Związek Wypędzonych i jego przewodniczącą Erikę Steinbach.
A G L - http://www.kworum.com.pl/kat22,agl.html
Głównym celem Australijskiej Grupy Lustracyjnej było zainicjowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji, zmierzającej do powszechnej i pełnej lustracji w środowiskach polonijnych. Swój udział i poparcie dla działań AGL wyrazili byli działacze Solidarności, osoby internowane, więźniowie polityczni, osoby represjonowanie w komunistycznej Polsce i ich rodziny, obecnie mieszkające na stałe poza granicami kraju. Podstawą przynależności do Zarządu AGL było wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej o auto lustrację.
STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ŁADU OBYWATELSKIEGO, WŁASNOŚCI I KAPITAŁU „SŁOWiK” - http://www.wlasnoscikapital.pl
DZIAŁA W OGÓLNOPOLSKIM PONADPARTYJNYM RUCHU OBYWATELSKIM I WCHODZI W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM STOWARZYSZEŃ UWŁASZCZENIOWYCH "WŁASNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ". GŁÓWNYM CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST ZORGANIZOWANIE SIĘ OBYWATELI W SPRAWIE UZYSKANIA NALEŻNEJ IM Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI MIESZKAŃ, ZIEMI, NIERUCHOMOŚCI.
Kwartalnik „Pro Polonicum” - http://www.swisspass.ch/polonicum
Bogato ilustrowane czasopismo polonijne, adresowane do Rodaków w Kraju i Polonii, którym leży na sercu sprawa polskich znaków pamięci na Obczyźnie (pomniki, tablice pamiątkowe, groby wybitnych Polaków, groby i cmentarze wojskowe, miejsca walki i męczeństwa Polaków, itp.)
Klub Inteligencji Polskiej
Klub działa od roku, przy Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego. Grupuje polską inteligencję, zwłaszcza twórczą (naukowców, pisarzy, publicystów, prezesów i aktywnych członków partii politycznych, reżyserów, artystów, plastyków, pedagogów, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.) W jego spotkaniach uczestniczą osoby próbujące bronić polskiej racji stanu. Reprezentowani są w nim przedstawiciele lewicy i prawicy patriotycznej zaś niepożądani są przedstawiciele lewicy internacjonalistycznej i prawicy kosmopolitycznej. Zespół próbuje tworzyć intelektualne podstawy odrodzenia polskości po powojennych, a zwłaszcza ostatnich, próbach jej niszczenia. Spotkaniom klubowym przewodniczy doc. dr Rudolf Jaworek, autor znanych publikacji książkowych o charakterze społeczno- gospodarczym.
Zdzisław Gromada
Emeryt górnik, członek MENSY.

"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka ale dlatego ,że własna" -Seneka.
Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca w Opolu - http://sopoopole.cba.pl
Stowarzyszenie, którego prezesem jest Andrzej Kostyrka, wspiera i doradza w sprawach dotyczących postępowań samotnych ojców przed sądami. Dodatkowo można skorzystać z darmowych porad poprzez Internet, odwiedzając naszą stronę. Wspieramy też dwie polskie szkoły na Litwie w Ludwinowie i Borskunach "Komitet Pomocy Polskim Szkołom na Litwie w Ludwinowie i Borskunach".
Ordynacja - NZS- Miesięcznik - http://www.kworum.com.pl/nzs.html
Zmiana ordynacji wyborczej jest zasadnicza dla dobrego funkcjonowania systemu politycznego oraz zdrowych relacji pomiędzy obywatelami a reprezentantami społeczeństwa. Wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych spowoduje zwiększenie odpowiedzialności polityków przed wyborcami, personalny a nie partyjny sposób wyboru reprezentantów, skrystalizowanie i uproszczenie procedury wyborczej. Uważamy, iż takie rozwiązanie zapewni każdemu Polakowi możliwość kandydowania.
Bractwo Strzelców Kurkowych - Warszawa
Bractwo powstało w 1413r., kiedy to Warszawa otrzymała Prawa Magdeburskie. Lech Marian Prawdzic - Orliński, wnuk Powstańca Styczniowego – Stanisława Gołębiowskiego, zesłańca na Sybir, wychowany w duchu pielęgnowania wiary katolickiej, patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, wskrzesił Bractwo w 1998r., by trwać jak trwały pokolenia, bo do nas należy dziedzictwo tej Ziemi.

Wszystkich w dziale: 27, strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>

18 Stycznia 1654 roku
Ugoda perejasławska, została zawarta pomiędzy Rosją a Kozakami podczas powstania Chmielnickiego


18 Stycznia 2006 roku
Zmarł Jan Twardowski, polski ksiądz, poeta katolicki (ur. 1915)


Zobacz więcej