Sobota 30 Maja 2020r. - 151 dz. roku,  Imieniny: Ferdynanda, Zyndrama

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 28.11.07 - 21:54     Czytano: [2316]

Dział: Interwencje

LIST OTWARTY
List otwarty do organizacji polonijnych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej


Szanowni Rodacy:

Polacy w kraju z niepokojem śledzą zabiegi lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych i w Polsce w celu uzyskania rekompensaty za straty materialne poniesione przez Żydów w czasie II Wojny Światowej i w okresie komunizmu na terenach obecnego państwa polskiego. Jak sobie przypominacie, Polska podpisywała stosowne w kwestii rekompensat umowy międzynarodowe w latach 60-tych i 70-tych i zadośćuczyniła za poniesione straty wojenne jednostkom pochodzenia żydowskiego.

W chwili obecnej nie jednostki, lecz organizacje żydowskie domagają się całkowitego zadośćuczynienia od narodu polskiego za straty, które zostały spowodowane ręką hitlerowskiego lub sowieckiego okupanta. Są to organizacje, głównie zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych, które de facto nie mają istotnego związku z osobami lub rodzinami osób poszkodowanych, lecz raczej reprezentują i koordynują interesy polityczne ugrupowań żydowskich skupionych w państwie Izrael. Stało się to ostatnio bardzo widoczne w przypadku funduszy szwajcarskich, które przeznaczone były na rekompensaty społeczności żydowskiej w Szwajcarii, a pomimo to zostały przelane na konta bankowe do Izraela.

Ugrupowania żydowskie prowadzą rozbudowaną grę polityczną na terenie Stanów Zjednoczonych tworząc naciski, a jednocześnie oferując poparcie dla amerykańskich polityków w różnych sferach ich działalności. W chwili obecnej, najbardziej spektakularnym przejawem takiej gry jest zakres nacisku, a zarazem poparcia, dla kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych Hillary R. Clinton.
Przejawem nacisku ze strony lobby żydowskiego jest niewątpliwie fakt, że podpisała ona do tej pory wraz z niektórymi innymi politykami amerykańskimi dwa listy do rządu polskiego nakłaniające zarówno polskiego premiera jak i prezydenta do niezwłocznego zajęcia się sprawami rekompensat dla organizacji żydowskich. Niemal równolegle, organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych otworzyły stronę internetową http://www.holocaustrestitution.net/lettertofristandreid.html gdzie znajduje się wzorcowy list do amerykańskich senatorów Frista i Reida, domagający się przyśpieszenia procesu restytucji mienia utraconego przez żydów w przeszłości. Ten list jest również formą nacisku na innych polityków amerykańskich.

Jednocześnie przejawy poparcia lobby żydowskiego dla H. Clinton są wręcz oczywiste. Lobby to otworzyło dla H. Clinton specjalną stronę internetową propagującą jej kandydaturę na prezydenta USA i zbierającą dla niej poparcie w różnych środowiskach żydowskich.
http://jewsforhillary.wordpress.com/2007/01/

W księgarniach amerykańskich dostępna jest książka żydowskiego autora Bersteina, malująca bardzo pozytywny portret H. Clinton jako kandydatki na prezydenta. Artykuły prasowe są nie mniej pochlebne. Artykuł w Time Magazine (piśmie tradycyjnie sprzyjającemu środowisku żydowskiemu) z dnia 16 lipca, 2007 roku (wydanie kanadyjskie) „The Pat-on-the-Back-Factor” przedstawia możliwość wyboru H. Clinton na prezydenta jako poważny krok w kierunku emancypacji kobiet, a także innych grup w życiu politycznym Ameryki. To samo czasopismo, a także telewizja, również sprzyjająca środowisku żydowskiemu, bombardują widzów nowym wizerunkiem H. Clinton jako osoby głęboko religijnej, wypowiadającej się na tematy duchowości i modlitwy (Time, July 23, 2007).

Wreszcie, organizacje żydowskie pełnią niemałą rolę w mobilizowaniu różnych środowisk żydowskich i nieżydowskich w celu poparcia kandydatury H. Clinton poprzez internet, nie tylko w drodze podpisywania zamieszczonych tam listów, ale również poprzez udzielanie zsynchronizowanego poparcia społecznego w nadawanych tą drogą debatach kandydatów na prezydenta, takich jak debaty w youtube.

Biorąc te fakty pod uwagę, jesteśmy przekonani, że organizacje i środowiska polonijne na terenie Stanów Zjednoczonych powinny podjąć działania przeciwstawiające się grze politycznej amerykańskich środowisk żydowskich - grze wykorzystywanej przeciw Polsce w celu uzyskania łatwych korzyści materialnych. Organizacje żydowskie tworzą wizerunek Polski jako kraju odpowiedzialnego za straty materialne społeczności żydowskiej w czasie i po II Wojnie Światowej przemilczając fakt, że nasza Ojczyzna była w owym czasie krajem okupowanym.
W szczególności fakt, że konkretne decyzje sądów amerykańskich oddalają roszczenia żydowskie wobec Polski (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla drugiego Okręgu z dnia 3 marca 2006 r. - sygnatura akt: 02 -7844; pełny wyrok w dniu 23.03.2006 r.) powinien stać się przesłanką działań amerykańskiej Polonii. W związku z tym stanowiskiem sądownictwa amerykańskiego, popieranie żądań roszczeniowych wobec Polski jest sprzeczne z orzecznictwem USA i nadaje tym roszczeniom nie tylko wymiar niemoralny, ale również nielegalny.
Społeczeństwo polskie oczekuje, że Polonia amerykańska poprze w nadchodzących wyborach amerykańskich interesy Polski – lojalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych, nie zaś interesy wrogich Polsce organizacji żydowskich. W tym celu usilnie prosimy organizacje polonijne o podjęcie następujących kroków:

I.poprzez różne formy mediów (polonijna i ogólnoamerykańska prasa, radio, telewizja i internet) Polonia amerykańska ukaże społeczności amerykańskiej poparcie H. Clinton dla żydowskich działań roszczeniowych, jako niemoralne (roszczenia wymagane od ofiar – nie sprawców), sprzeczne z ustawodawstwem amerykańskim i nielegalne.

II.w sposób jak wyżej, Polonia amerykańska przedstawi kandydaturę H. Clinton jako osoby pozostającej pod naciskiem grup o niejasnych celach politycznych i używających niezgodnych z prawem środków, zagrażających dobru Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników

III.w sposób jak wyżej, Polonia amerykańska będzie organizować sieć stron internetowych kwestionujących kandydaturę H. Clinton i jej kwalifikacje w dyskusjach internetowych

IV.w sposób jak wyżej, Polonia amerykańska ukaże działania lobby żydowskiego, jako działania antagonizujące społeczeństwo tradycyjnego i wieloletniego politycznego sojusznika Stanów Zjednoczonych

V.w celu ukazania faktycznego charakteru kandydatury H. Clinton na prezydenta, polskie ugrupowania narodowe zalecają stosowanie w mediach i wyborczych spotkaniach następujących sloganów w wersji polskiej i angielskiej:

Is a person who undermines American law the right candidate for American President and a good example for the world?

Should Americans consider a candidate who is a potential risk by linking American policy to interests of rich lobbies and not to those of the American people?

Should the next American President be the leader who antagonizes American allies or the one who respects them and respects international agreements?

The future President of the United States should be the voice of rich lobbyists or all Americans?


Czy osoba, która podważa amerykańskie prawo może być właściwym kandydatem na amerykańskiego prezydenta i dobrym przykładem dla świata?

Czy Amerykanie powinni brać pod uwagę kandydata, który jest potencjalnym ryzykiem z powodu wiązania polityki amerykańskiej z interesami bogatych grup nacisku a nie z interesami narodu amerykańskiego?

Czy następny amerykański prezydent ma być przywódcą, który antagonizuje aliantów amerykańskich czy też przywódcą, który ich poważa i poważa umowy międzynarodowe?

Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych powinien być głosem bogatych lobbystów czy wszystkich Amerykanów?

Polska i polski naród pozostanie wam na zawsze wdzięczny i zobowiązany za Wasze poparcie w celu ochrony dobrego imienia Polski i jej zasobów przed wrogą agresją.

Z poważaniem
- Realny Ruch Narodowy,
- Kwartalnik ”Podstawy Narodowe” - Nr.Rej.Pr.52/04 S.O. w Lublinie,
- Obóz Wielkiej Polski
i stowarzyszone organizacje polityczne w Polsce

Otrzymane od www.owp.org.pl

Wersja do druku

Marian - 19.01.08 18:36
Ameryka (USA) zeszła na psy. Trzeba porządnej szokowej terapii, by odzyskała swój autorytet. Potrzebny jest ktoś z poza układu lobby żydowskiego na prezydenta, ale jak na razie jest to nie możliwe. A więc dalej w dół. Trudno. Widocznie tak musi być. Ludzie w szarej masie to głupki - nie tylko 3w Stanach, w Polsce też. Tak więc, choć widać jak na dłoni, że kierunek zły, trzeba iść dalej, bo "ktoś" go paluchem wskazuje. P O W O D Z E N I A.

Kandyd Rednecki - 25.12.07 1:05
Clintonowa nie zostanie prezydentem. Amerykanie to tylko z pozoru sa tacy nowoczesni, w głębi to najbardziej konserwny naród z bloku zachodniego. Oni w większości jeszcze uważają że kobieta powinna siedzieć w domu i wychowywać dzieci. W żadnym wypadku rządzić. Nie wybiorą, zresztą też czarnego, u nich jeszcze "Nigger is Nigger", mimo że to oficjalnie brzmi "politically incorrect". Największe szanse ma albo Guliani albo Mormon a oni za Żydami nie przepadają. Zobaczycie wybory prezydenckie spłatają nam dużego figla. A że żydowskie lobby wskakuje na plecy Polakom Oj...
stare przysłowie mówi: "Na pochyłe drzewo i koza włazi". czemu żaden Żyd nie próbuje mieć pretensji do Putina żeby Rosja oddała to co należało do Żydów przed Rewolucją. Bo Putin by im odpowiedział; "Poszli wy sukinsyny na h.j", i tyle by zyskali. I coby o nim Świat nie mówił, on nikomu d..y nie liże jak nasi, demokratycznie zresztą, wybrani "ojcowie narodu". Fryderyk Wiielki powiedział kiedyś: "Naród który nie potrafi się bronić nie jest wart aby był narodem", niefortunnie mówił to o Polakach ale to było dawno i czasy dla naszych dziadów ciężkie. Potem pokazaliśmy że potrafimy się bronić. Tylko, czy teraz jeszcze?
Kandyd Rednecki USA

J..Platon - 30.11.07 23:20
Drugą wojnę światową planowali, przygowali, finansowali i z całą brutalnością do skutku przeprowadzili żydowscy socjaliści. Wytępili 1/3 Narodu Polskiego i zgodnie z Talmudem połowę żydowskiej biedoty. W ten sposób miał powstać Lebensraum dla Judeopolonii i wybranego Herresvolku. Za te usługi Żydzi wystawili Polakom rachunek, tymczasem tylko 65 miliardów dolarów amerykańskich. Hillary Clinton, zdecydowana żydomasonka, jako prezydent USA wytłoczy z Polski ostatni grosz i zapoczątkuje upadek Stanów Zjednoczonych. Polscy goye, którzy czerpali " antysemityzm" z mlekiem matki, już od 17-stu lat hołdują Żydom, oddając całą władzę w ich ręce.Czy nie jesteśmy wspaniałym narodem ?

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

30 Maja 1943 roku
Dowódca Armii Krajowej wydał rozkaz o scaleniu oddziałów Batalionów Chłopskich z AK.


30 Maja 1918 roku
W USA przedstawiciele emigracji czeskiej i słowackiej zdecydowali o powstaniu Czechosłowacji.


Zobacz więcej