Sobota 30 Maja 2020r. - 151 dz. roku,  Imieniny: Ferdynanda, Zyndrama

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 01.08.14 - 14:18     Czytano: [1705]

Dział: Interwencje

Protest w obronie Grzegorza Brauna


Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM solidaryzuje się z prześladowanym od 7 lat reżyserem Grzegorzem Braunem i informuje za Stowarzyszeniem „Solidarni 2010” iż można wysyłać listy w Jego obronie do instytucji państwowych. Wykaz tych instytucji i adresy na stronie Solidarni 2010

W dniu 2 sierpnia o godzinie 16.00 przy ul. Świebockiej 2 we Wrocławiu odbędzie się wiec protestacyjny pod aresztem.Akcja poparcia na FB:
www.facebook.com/popieramBrauna


...................................................................................................

Stowarzyszenie Solidarni2010 jak również GI KWORUM zachęca do wysyłania listów z poparciem Grzegorza Brauna i żądaniem Jego uwolnienia. Poniżej wzór pisma do Kierownictwa Aresztu o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO, który można indywidualnie modyfikować.
Wysyłajmy także własne listy!!!Kierownictwo Aresztu
50 – 950 Wrocław
ul. Świebodzka 1

płk mgr Grzegorz Wojciechowski
Dyrektor Aresztu Śledczego Wrocław
ppłk mgr Andrzej Susłowicz
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
ppłk mgr Stanisław Walkowiak
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
kpt mgr Szczepan Ociepa
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego

WNIOSEK
o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO
wobec GRZEGORZA BRAUNA

oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących
osadzonego ukaranego karą porządkową

W związku z osadzeniem w Areszcie we Wrocławiu znanego antykomunisty, społecznika i reżysera (autora filmu „towarzysz generał Jaruzelski” emitowanego w TVP ) Pana Grzegorza Brauna wnosimy:

1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/ Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;
oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy.

2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących specjalnego statusu osadzonego ukaranego karą porządkową przez sędziego(jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu) -abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Grzegorza Brauna zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (a tylko ukarana).

Zgodnie z kkw osadzony Grzegorz Braun powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).

Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż ukarani karą porządkową (dla bezpieczeństwa Jego i aresztu). Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc G.Braun winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.

Dotychczas najczęściej dyrektorzy aresztów respektowali status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP

Przykładowo dyrektorzy:
- w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),
- w Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę)
- w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 )

Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami.

Kilka tygodni temu na nasz wniosek Sąd w Warszawie nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo wobec dyrekcji Aresztu Warszawa- Białołęka za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego ukaranego kara porządkową (którą to karę pozbawienia wolności nota bene Sąd Apelacyjny uznał za całkowicie bezzasadną).

Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r.

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając, iż dyrekcja Aresztu we Wrocławiu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Grzegorza Brauna nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów z Wrocławia chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych – vide sprawa tow. Zygmunta Baumana.

Z poważaniem
[podpisy]

Kopie do wiadomości :
- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Minister Sprawiedliwości
- Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu SSA Andrzej Niedużak
- Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu SSO Ewa Barnaszewska
- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny, gen. Jacek Włodarski
- Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, płk. Ryszard Godyla
- do akt Sądu Rejonowego Wrocław– Śródmieście, sygn. akt II K 462/11.
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
- stowarzyszenia kombatanckie więźniów politycznych

Solidarni 2010

Wersja do druku

Agamemnon - 29.09.14 19:06
Kiedy to się wszystko zmieni?

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

30 Maja 1431 roku
W wieku 19 lat spłonęła na stosie Joanna d Arc.


30 Maja 1901 roku
Urodził się Mieczysław Fogg, piosenkarz (Ta ostatnia niedziela, Czerwone maki na Monte Casino) (zm. 1990)


Zobacz więcej