Czwartek 24 Maja 2018r. - 144 dz. roku,  Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 179, strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>


Polskie Wilno 1919-1939 (Cz. 2) | dodano: 12.05.18 - 21:41
Według danych Biblioteki Narodowej w Warszawie w polskim Wilnie w latach 1919-39 ukazywało się w różnym okresie czasu co najmniej 709 różnych czasopism wydawanych w języku polskim (tyle tytułów znajduje się w różnych bibliotekach dzisiejszej Polski... Czytaj więcej

Sprawy kresowe bez cenzury. Tom 2 | dodano: 29.04.18 - 17:58
Z uwagi na duże zainteresowanie Czytelników I tomem, właśnie ukazał się tom II „Sprawy kresowe bez cenzury”.
Jest to w większości zbiór tekstów, które ukazały się w KWORUM Polsko-polonijnej gazecie internetowej... Czytaj więcej

Polskie Wilno 1919 – 1939 (Cz. 1) | dodano: 14.04.18 - 10:23
Na zachodnich obrzeżach od kilku wieków polskiej Wileńszczyzny, na Pojezierzu Wileńskim, przy ujściu Wilejki do Wilii leży Wilno: „Miasto obdarzone przez naturę najpiękniejszymi tworami, miasto hojnie przez sztukę uposażone, miasto potężnych i sławnych dynastii... Czytaj więcej

Ruś i Litwa: wrogowie Polski Piastowskiej | dodano: 31.03.18 - 21:28
Polska młodzież szkolna i gimnazjalna uczona jest tendencyjnej historii Polski Piastowskiej. Przedstawia się w niej jedynie Niemcy i Krzyżaków jako największych wrogów Królestwa Piastów. Tymczasem równie wielkimi – jeśli nie większymi wrogami ówczesnej Polski była Ruś Kijowska i pogańska Litwa... Czytaj więcej

Diabli biorą antypolską doktryną Giedroycia | dodano: 16.03.18 - 12:47
14 sierpnia 1385 roku w Krewie (pow. Oszmiana, woj. wileńskie, po 1945 r. Białoruś) Litwa i Polska dobrowolnie zawarły unię personalną, a 1 lipca 1569 roku w Lublinie ponownie dobrowolną z obu stron unię realną. Wraz z Litwą w skład Rzeczypospolitej weszły wszystkie ziemie białoruskie i wszystkie ziemie rdzennej Ukrainy, które wcześniej podbiła czy przyłączyła do siebie Litwa... Czytaj więcej

Wnuki banderowców kolonizują Polskę | dodano: 02.03.18 - 21:52
Z dziennika „Rzeczpospolita” z 24 stycznia 2018 roku dowiadujemy się, że polskie instytucje konsularne na Ukrainie wydały w 2017 roku ponad 1,15 miliona wiz dla Ukraińców. Odsetek odmów wyniósł 3,8 proc. ogólnej liczby wniosków wizowych... Czytaj więcej

Polskie dzieje Dubna na Wołyniu | dodano: 16.02.18 - 22:34
Kiedy na terenie Wielkopolski w połowie X w. powstawało piastowskie państwo polskie, które swym zasięgiem zaczęło obejmować coraz więcej ziem zamieszkałych przez plemiona lechickie, z których później powstał naród polski, ziemie po obu brzegach górnego i części środkowego Bugu... Czytaj więcej

Polski powiat tarnopolski (2) | dodano: 02.02.18 - 19:28
Nie tylko przez wieki polski Tarnopol zamieszkiwali głównie Polacy, przez co urodziło się w mieście tak dużo znanych dziś Polaków, ale również w powiecie tarnopolskim Polacy stanowili większość mieszkańców, stąd i na jego terenie przyszło na świat wielu znanych Polaków... Czytaj więcej

Złapać Ukrainę za łeb (Aktualizacja) | dodano: 19.01.18 - 21:48
Kiedy mówimy o stratach dzieł sztuki ze zbiorów polskich podczas II wojny światowej, to myślimy, mówimy czy piszemy o stratach poniesionych ze strony Niemców i Związku Sowieckiego/Rosji. Zapominamy, że kradli nasze zbiory także Ukraińcy, Litwini i Białorusini... Czytaj więcej

Polski powiat tarnopolski (1) | dodano: 12.01.18 - 21:54
Powiat tarnopolski w przedwojennym polskim województwie tarnopolskim miał powierzchnię 1231 km kw. i austriacki spis ludności z 1880 roku wykazał na jego terenie 108 670 osób, z których 30 302 podało się za rzymsko-katolików, a 31 542 podało, że używa na co dzień języka polskiego, grekokatolików było 58 925, izraelitów 19 027 i 415 osób innych wyznań... Czytaj więcej

Litwa sojusznikiem bolszewików w 1920 | dodano: 29.12.17 - 18:28
W 1385 roku została zawarta unia Polski z Litwą i do końca XIX w. Polacy i Litwini byli prawdziwymi przyjaciółmi czy nawet braćmi – tworzyli prawie że jedność. Polacy, tak w okresie zaborów jak i okresie I wojny światowej chcieli, aby nadal trwała unia polsko-litewska... Czytaj więcej

Polska nie okupowała Wilna i Lwowa | dodano: 15.12.17 - 17:29
W wyniku wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-20 duża część przedrozbiorowych Kresów Rzeczypospolitej znalazła się w odrodzonym w listopadzie 1918 roku państwie polskim. Były to: Wileńszczyna z Wilnem, Nowogródczyzna, Grodzieńszczyzna, Polesie, Wołyń i Małopolska Wschodnia ze Lwowem... Czytaj więcej

Bezprawne ukrainizowanie... | dodano: 01.12.17 - 17:23
Ukraina i Ukraińcy do dziś dnia bardzo agresywnie potępiają rzekomą kolonizację i polonizację ziem ukraińskich na przestrzeni wieków i do 1939 roku. Tymczasem dzisiaj ci sami Ukraińcy masowo kolonizują i depolonizują Polskę i wszystko jest OK... Czytaj więcej

Wybuchła wojna polsko-ukraińska | dodano: 17.11.17 - 19:02
Co prawda, jeszcze nie doszło do zbrojnego konfliktu, ale wojna dyplomatyczna w mediach obu państw już się rozpoczęła. Poniżej przedstawiam niektóre wypowiedzi i komentarze różnych mediów polskich, które zostały opublikowane w ostatnim czasie... Czytaj więcej

Ważne tematy polsko-ukraińskie | dodano: 03.11.17 - 11:32
Ukrainiec wrogiem Polaka
Nie, za tym stwierdzeniem nie ma znaku zapytania. Bowiem, chociaż nie wszyscy Ukraińcy są wrogami Polski i Polaków, zdecydowana większość z nich na pewno jest. I mowa tu o tej większości.... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 179, strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

24 Maja 1543 roku
Zmarł Mikołaj Kopernik, polski astronom (ur. 1473)


24 Maja 1946 roku
W więzieniu mokotowskim zamordowano oficerów NZW Lublin m.in. kpt. Zygmunta Wolanina ps. "Zenon" i mjr. Zygmunta Roguskiego ps. "Feliks"


Zobacz więcej